Lypsykarjan jalostus tarjoaa nyt paljon valinnan mahdollisuuksia

Jalostusyritysten palvelut ja tarjonta ovat 2000-luvulla muuttuneet entistä huomattavasti monipuolisemmiksi. Karjanomistajalla on paljon erilaisia valinnan mahdollisuuksia niin jalostustavoitteiden, alan yritysten kuin siemenannostenkin suhteen. KMVET kokosi yhteen lypsykarjanjalostuksen tämän hetken trendit kaikilta kolmelta palveluntarjoajalta.

Lypsylehmien jalostustavoitteissa on jo pidempään näkynyt paitsi pihattonavetoihin, myös tarkemmin automaattilypsyyn soveltuvien eläinten jalostaminen. Vaikka suurin osa karjanomistajista tavoittelee pitkäikäistä, tervettä ja tuottavaa lehmää, on automaattilypsyssä kaivattujen ominaisuuksien, kuten maidon virtausnopeuden, utarerakenteen ja varsinkin vedinten sijainnin merkitys kasvanut karjanomistajien sonnivalinnoissa.

Jalostustavoitteeksi pääsemiseksi ominaisuudelta vaaditaan paitsi riittävä periytymisaste perinnöllisen edistymisen saavuttamiseksi, myös keino, jolla sitä voidaan mitata, sekä taloudellinen arvo. Viime vuosien aikana on jalostustavoitteiksi pohdittu myös ominaisuuksia, joilla muu arvo on taloudellista arvoa suurempi. Tällaisia muita arvoja ovat esimerkiksi eläinten hyvinvointi sekä ympäristöominaisuudet. Uusia kysyttyjä ominaisuuksia keinosiemennyssonneissa ovatkin maidon kaseiinipitoisuus, luontainen nupous sekä rehunkäyttökyky.

Palvelua jokaisen tarpeisiin

Jalostusyritykset pyrkivät palvelemaan asiakaskuntaansa mahdollisimman hyvin. Yritysten päätavoite on samanlainen, vastata tuotevalikoimallaan mahdollisimman hyvin karjanomistajien tarpeisiin. Karjanjalostuksessa, kuten vaikka traktorimerkkikeskusteluissa, on monia erilaisia mielipiteitä, jotka osaltaan luovat haasteita myös karjanomistajien toiveiden toteuttamiselle.

”Karjakohtaiset tavoitteet sonnivalinnassa vaihtelevat erittäin paljon ja siksi on tärkeää tarjota erityyppisiä sonneja. Myös kansainvälisesti eri jalostuslinjojen merkitys on suuri. Semexillä tehdään erillistä valintaa muun muassa TPI:n Net Meritin, LPI:n ja jonkin verran myös RZG:n suhteen, minkä lisäksi on omat ohjelmat muun muassa rakennepainotukseen, Heat tolerance -linjoihin, joita tarvitaan trooppisissa olosuhteissa, sekä laidunvaltaiseen ruokintaan sopiva jalostussuunta. Lisäksi on myös esimerkiksi punainen holstein- ja nupo-linjat. Kysyntä ohjaa sitä, kuinka paljon sonneja mihinkin linjaan ostetaan”, Sari Alhainen Semex Finlandista kertoo.

Faban myyntilistoilla on Viking Geneticsin jalostusohjelman sonnien spermaa. Lisäksi Faba tuo maahan parhaiden sonnien annoksia hyvin monelta kansainväliseltä jalostusyritykseltä, kuten muun muassa GGI, WWS, CRV, AI Total, Xenetica, Evolution, OHG ja Genes Diffusion. Valinta tehdään paitsi pohjoismaisen kokonaisjalostusarvon, NTM:n suhteen, myös geneettinen monimuotoisuus huomioiden.

”Viking Geneticsin jalostusohjelmassa huomioidaan myös laajat outcross-sukulinjat, eli käytössä on koko ajan sonneja myös erikoisimmista ja vähemmän käytetyistä suvuista”, Marja Eskelinen Fabasta kertoo.

HH Embryo Oy tuo maahan spermaa Yhdysvalloista, Kanadasta ja Britanniasta. Holstein-rodulla käytössä ovat kaikki Altan sonnit, sekä lisäksi WWS:n ja ABS:n sonneja.

”Ayrshiren tarjonta pyritään pitämään hyvin puhtaana ayrshirena, koska muita punaisia kyllä löytyy. Ominaisuuksien pääpainot etsittäessä uusia sonneja ayrshire-puolelle ovat rakenne, hyvä lypsettävyys ja tuotos. Holstein-sonnit valitaan siten, että niillä on paljon maitoa hyvillä pitoisuuksilla, hyvä rakenne huomioiden myös automaattilypsy sekä hyvät lypsettävyys- ja terveysominaisuudet. Tulevaisuudessa huomioimme entistä enemmän myös rehunkäyttöä, jolle on kehitetty indeksiä viime vuodet”, HH Embryo Oy:n toimitusjohtaja Hannu Huitti kertoo.

Altalla on kuusi sonniasemaa, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa, Kanadassa, Alankomaissa, Brasiliassa, Argentiinassa ja Kiinassa, joten valikoimaa voidaan pitää maailmanlaajuisena.

Lue koko juttu KMVETistä.