FarmTest: Taudit kannattaa torjua jo poikimakarsinassa

Vasikka altistuu heti syntymänsä jälkeen erilaisille taudinaiheuttajille. Tautiriskit voidaan minimoida poikimisen yhteydessä riippumatta siitä, missä lehmä poikii. Eläimillä on oltava runsaasti tilaa, hygienian pitää olla hyvä, toiminnan oikea-aikaista sekä rutiinien systemaattisia ja toimivia.

Taudinaiheuttajien tarttuminen jo poikimavaiheessa ja poikimakarsinassa, ovat iso riskitekijä infektioiden aiheuttajana. Vasikka voi poikimisen yhteydessä saada esimerkiksi korona- tai rotaviruksen tai kokkidioosin. Myös streptokokki, E.coli ja mykoplasma saattavat tarttua vasikkaan poikimakarsinassa. Myöhemmässä vaiheessa tartuntariskejä ovat hiehoilla ja lehmillä Tanskassa paratuberkuloosi ja salmonella.

Tartunta voi tulla vasikkaan poikimisen yhteydessä lehmältä tai ympäristöstä lehmään tai vasikkaan. Tartunnan voi saada myös toisilta eläimiltä karsinan kautta tai suoraan.

Tanskalaisilla nautakarjatiloilla on pitkät perinteet tarttuvien tautien saneeraamisessa. Monissa muissa maissa tautitorjunta hoidetaan rokottamalla.

Tanskalaistilat ovat osoittaneet, että tarttuvat taudit on mahdollista saada hallintaan saneeraamalla. Tähän vaaditaan kuitenkin tietoa, hyviä rutiineja ja pitkäjänteisyyttä.

Parhaat tilat mukana testissä

Tuore tanskalainen FarmTest tarkastelee lehmän poikimisen yhteydessä tarttuvien tautien ehkäisyä. Testin tavoitteena on antaa maitotiloille käytännön vinkkejä siitä, miten eri taudinaiheuttajia voidaan poikimisen yhteydessä ehkäistä.

Pidemmällä aikavälillä tällä edistetään kaikkien karjojen terveyttä, ja ehkäistään tarttuvien tautien leviäminen.

Testissä tarkasteltiin niitä poikimiseen liittyviä seikkoja, joilla on merkitystä tautien torjunnassa. Testissä oli mukana 16 tanskalaista maitotilaa. Testitilat valittiin sen perusteella, paljonko niillä tuotosseurannan mukaan kuolee vasikoita tai syntyy kuolleena.

Testitilat edustavat omassa kokoluokassaan tilojen parhaimmistoa vasikkakuolleisuuden suhteen. Parametreinä käytettiin kuolleena syntyneiden vasikoiden ja 0–180 päivän sisällä kuolleiden vasikoiden prosenttiosuutta karjassa.

Kuolleina syntyneitä vasikoita oli testi-tiloilla keskimäärin 4,1 prosenttia. Syntymän jälkeen kuolleiden vasikoiden määrän keskiarvo oli 3,5 prosenttia.

Tekstin on tanskalaisesta testiraportista kääntänyt ja tiivistänyt Katarina Rehnström, kuva Pirjo Mälkiä.

Lue koko juttu KMVETin numerosta 4/2015.