Vaihtoehtona vapaaporsitus

Häkkiporsituksen tiedetään lisäävän emakon stressiä ja heikentävän hyvinvointia, erityisesti emakon liikkumatilan rajaamisen seurauksena. Yksi selkeimmistä vapaaporsituksen tarjoamista eduista on vapaan liikkumatilan mahdollistama pesäntekokäyttäytyminen. Vapaaporsituksen vaikutuksesta porsaiden kuolleisuuteen ja kasvuun on ristiriitaista tutkimustietoa. Onnistuessaan vapaaporsitus on toimiva vaihtoehto. Tässä jutussa kerrotaan, mitä tiedämme vapaaporsituksesta tutkimusten perusteella.

Pesänrakennus on tärkeä osa emakon normaalia porsimista, joka perustuu suoraan emakon fysiologiaan, ja jolle on vahva sisäsyntyinen tarve. Tutkimuksissa on todettu sekä käytettävissä olevan pesäntekomateriaalin, että tilan vaikuttavan emakon pesäntekokäyttäytymiseen.

Onnistunut pesätekokäyttäytyminen vaikuttaa positiivisesti porsimisen nopeuteen sekä sujuvuuteen, joka heijastuu myös tulevaan imetyskauteen. Lisäksi pesäntekokäyttäytyminen tukee emakon käyttäytymisen huolellisuutta (englanniksi carefullness), sekä imetyksen onnistumista erityisesti ternimaitovaiheessa.

Vapaaporsituksen vaikutuksesta porsaiden kasvuun ja kuolleisuuteen löytyy paljon tutkimustietoa, joka on kuitenkin suurelta osin ristiriidassa keskenään. Osassa tutkimuksista ei ole todettu eroa kuolleisuudessa tai vieroitettujen porsaiden määrässä, toisissa häkkiporsitus on yhdistetty alhaisempaan kuolleisuuteen.

Tutkimusten lähtökohdat sekä vapaaporsituksen toteutus kuitenkin vaihtelevat merkittävästi. Weberin tutkimusryhmän vuonna 2007 tekemä laaja tutkimus häkki- ja vapaaporsituksen porsaskuolleisuuden eroista heijastaa myös muissa tutkimuksissa esille tulevia asioita: häkkiporsituksessa porsaiden makaamiseen (crushing) liittyvä kuolleisuus on usein vähäisempää, mutta muiden kuolleisuuden syiden osuus on suurempi, eikä vieroitettujen porsaiden määrällä eri rakennemuotojen välillä ole eroa.

Lisäksi käytännön havaintojen perusteella vapaaporsituksen kuolleisuus vähenee usein merkittävästi kokemuksen karttuessa.

Vapaaporsituksessa suurin osa eläimen kokemista hyödyistä heijastuu myös yrittäjän hyödyksi. Taloudelliselta kannalta on mahdollista hyötyä suoraan vapaaporsituksesta sujuvampien porsimisten sekä elinvoimaisempien porsaiden avulla.

Lisäksi vapaaporsituksen avulla tilan on mahdollista saada Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston eläinten hyvinvointitukea.

Menetelmästä voi olla taloudellista hyötyä myös tuotteita myydessä. Suomessa Snellman tarjoaa tuottajilleen porsaista lisähintaa, mikäli porsastuotannossa siirrytään vapaaporsitukseen.

Toisaalta vapaaporsituksen käynnistäminen vaatii hyvin monella tilalla suuriakin rakenteisiin ja tuotantokäytäntöihin liittyviä muutoksia, joihin sikatalouden tämän hetken tilanne ei välttämättä kannusta.

Rakennevaihtoehtoja vapaaporsitukseen

Suunnittelun tulee lähteä liikkeelle toimivasta tilaratkaisusta. Vapaaporsituskarsinaksi ei ole nimettävissä yhtä ainoaa oikeaa vaihtoehtoa, mutta tiettyjen rakenneratkaisujen on todettu parantavan toimivuutta.

Pääsääntöisesti voidaan kuitenkin sanoa, että siirtyminen häkkiporsituksesta vapaaporsitukseen vain ”poistamalla häkki” ei ole toimiva ratkaisu.

Vapaaporsituskarsinassa emakon käytettävissä olevan tilan tulisi olla vähintään viisi neliötä. Käytännössä karsinan kokonaispinta-alan vähimmäisvaatimukseksi tulee kuusi neliötä, sillä karsinan tulisi sisältää porsaspesä tai muu porsaille tarkoitettu suojattu tila, jolla huolehditaan porsaille lämmin makuualue. Pelkkä tilan tarjoaminen emakolle ei kuitenkaan välttämättä riitä, vaan karsinan sisällä tulisi toteuttaa tilajaottelua tarjoamalla emakolle erilliset makuu- ja aktiivisuusalueet.

Makuualueen välittömään yhteyteen sijoitetaan porsaspesä. Lisäksi makuualueella olisi suotavaa pystyä käyttämään kuiviketta, sillä kuivikkeen käyttö voi vähentää kuolleena syntyneiden porsaiden määrää, todennäköisesti tehostetun pesänrakennuskäyttäytymisen avulla, sekä pienentää imetyskauden porsaskuolleisuutta.

Karsinan lattiapintamateriaaliin liittyviä tutkimuksia on saatavilla vähänlaisesti, mutta käytännön havaintojen perusteella liukas lattiapinta, kuten muoviritilä, hankaloittaa merkittävästi emakon rauhallista makuullemenoa, ja todennäköisesti kiinteä lattia on sekä liukkauden estämisen että kuivikkeen käytön kannalta toimivin. Ruokinta- ja juomapisteet sijaitsevat aktiivisuusalueella, joilla myös ohjataan emakon tarpeiden tekoa.

Teksti ja kuvat: Maria Nystén

Lue koko juttu KMVETin numerosta 2/2018