Kasvatus ilman antibiootteja ei vielä muutu tuloiksi lihataloille

Suomessa on mahdollista tuottaa lihaa siten, ettei eläimiä tarvitse lääkitä koko niiden kasvatusaikana. Eläinten terve elämä alusta loppuun asti pystytään myös luotettavasti todentamaan. Lihayritykset edistävät tahoillaan lääkitsemättömän lihan tuotantoa, vaikka kuluttaja ei vielä ole valmis maksamaan tällaisesta lihasta lisähintaa erityistoimien vastineeksi.

Liha-alan viesti Suomessa on jo pitkään ollut, että täällä antibiootteja käytetään tuotantoeläimille vain eläinlääkärin määräyksestä sairauden hoitoon, ja eläimet lääkitään yksilöllisesti. Vastuullinen ja vähäinen lääkkeiden käyttö on erinomainen asia niin eläinten hyvinvoinnin kuin tuottajien taloudenkin kannalta.
Mikrobilääkkeitä käytetään eläimille Suomessa selvästi vähemmän kuin Euroopan maissa keskimäärin. Tuotantoeläinten hyvä terveystilanne on rakentanut pohjan tavoitella vielä kunnianhimoisempaa tasoa: eläinten kasvattamista teuraaksi kokonaan ilman antibiootteja. Samaan aikaan tietoisuus antibioottiresistenssin vaaroista on kasvanut ja mikrobilääkkeiden käyttöä eläimillä tarkastellaan yhä kriittisemmin myös kansanterveyden näkökulmasta.
Suomen kaksi suurinta lihayritystä ovat tarttuneet haasteeseen hieman erilaisin toteutustavoin. HKScanin rotukarjaketjussa lääkitsemättömyys voidaan todentaa jo valtaosassa teuraaksi tulevasta nuoresta naudasta. Atrialla taas jo noin puolet sopimustilojen porsaista on elänyt terveen, lääkitsemättömän elämän, mutta nautapuolen pilotti ei ole saanut jatkoa.

Lue koko juttukokonaisuus KMVETin numerosta 6/2020


Kannanotto ilman antibiootteja kasvatetun lihan termeihin:

Antibiootiton, abf vai antibioottivapaa?
Lihasta, joka saadaan koko elämänsä ilman mikrobilääkityksiä kasvaneista eläimistä, käytetään Suomessa termejä antibiootiton tai antibioottivapaa tai abf, joka tulee englannin kielen termistä antibiotic free. Myös lääkkeettömästä lihasta puhutaan, mutta terminä se on vielä vaativampi, koska sana sellaisenaan antaa ymmärtää, ettei kasvatuksessa olisi käytetty mitään lääkkeitä.
Termeissä on monenlaisia ongelmia. Antibioottivapaa ja abf eivät ole oikeaoppista suomen kieltä. Antibiootiton on hankalasti taipuva pitkä sana, vaikka onkin kieliopillisesti oikein.
Kaikissa näissä termeissä on myös se ongelma, että periaatteessa kaikki Suomessa myytävä liha on antibiootitonta. Varoaikojen ansiosta lihasta ei Suomessa löydy antibioottijäämiä niilläkään eläimillä, jotka on jouduttu lääkitsemään jossain elämänsä vaiheessa.
KMVET ja KM suosivat ilman mikrobilääkityksiä kasvatetusta lihasta suomenkielisiä termejä antibiootiton tai ilman antibiootteja / mikrobilääkkeitä kasvatettu.
Vastaavasti käytämme esimerkiksi suomenkielisiä sanoja muuntogeeninen ja muuntogeenitön termien geenimuunneltu tai englannin kielestä peräisin olevien lyhenteiden gmo, ei-gmo ja gm sijaan.