Tiivistekuivikkeet ovat uusi tapa sikalan kuivitukseen

Muutamilla sikatiloilla kokeillaan kuivikkeina ja virikkeinäkin kaurankuoresta valmistettuja kuivikepellettejä sekä puupohjaista murukuiviketta. Kaurankuoripellettiä käyttävän Sikana Oy:n lihasikalassa kuivittaminen automatisoitiin täysin. Sillä parannetaan myös eläinterveyttä ja hygieniaa.

Ilmajokelainen sianlihantuottaja Markku Puska Sikana Oy:stä sanoo olevansa varsin tyytyväinen päätökseen siirtyä lihasikalan kuivittamisessa kaurankuoripellettiin ja sen automaattiseen jakamiseen.
Sikanan kymmenen vuoden ikäisessä sikalassa otettiin käyttöön kaurankuoripelletin automaattijakelu elokuun 2019 alussa. Laitteistona on itävaltalainen Schauer Spotmix, jota käytetään yleisesti karkean rehun jakamisessa.
Puskan mukaan kaikki lähti siitä ajatuksesta, että sikalan kuivitus haluttiin automatisoida täysin. Automatiikalla vähennettäisiin huomattavasti työmenekkiä sikalan arkirutiineissa ja samalla eläinterveys paranisi entisestään.
Sen perusteella ryhdyttiin vuonna 2017 kokeilemaan ja vertailemaan sopivia kuivikevaihtoehtoja pienemmässä mitassa jakamalla niitä käsipelein rehuvaunusta kotitilalla olevassa lihasikalassa.
Tila kuuluu Atria-ketjuun, jonka rehuyrityksen, A-Rehun siipikarjanrehutehtaan kaurankuorinnan sivutuotteena syntyvä kaurankuoripelletti osoittautui hyväksi ratkaisuksi ja tilan systeemeihin parhaiten sopivaksi vaihtoehdoksi.
”Se toimi riittävästi jauhautuvana ja imukykyisenä hyvin kuivituksessa. Kasvikuituna se on myös terveellinen sian vatsalle, sillä siat maistelevat aina kuiviketta”, Puska huomauttaa.
Kaurankuoripellettiä käytetään kuivituksen lisäksi karsinoissa virikkeinä. Pelletin käyttöönoton kynnystä madalsi myös sen saatavuus, sillä kuljetusmatka tehtaalta sikalaan on vain reilut 10 kilometriä. Lisäksi pelletti on helppo varastoida siilossa ja sen bioturvariski on pieni.
Laitteisto käy kuivaruokintaankin
Sikanan sikalassa automatiikka on tullut jäädäkseen liemiruokinnan lisäksi kuivitukseen. Laitevaihtoehtoja kuivitukseen oli mietinnässä useampiakin ketjuruokkimesta alkaen. Niiden käyttökokemuksia kyseltiin myös muilta tiloilta.
Käyttöön otettu Schauer Spotmix on osoittautunut odotusten mukaiseksi, joskin Puskan mukaan pieniä säätöjä on jouduttu hakemaan kuten aina uusissa laitteissa. Merkkiin päädyttiin sen monikäyttöisyyden vuoksi, koska sillä pystyy jakamaan muitakin kuivikkeita sekä kuivarehua.
”Käytännössähän tämä on automaattinen ruokintalaitteisto, jollaisena se on useilla tiloilla käytössä. Joillakin tiloilla onkin kiinnostusta alkaa käyttää tätä kuivaruokintalaitetta laillamme myös kuivittamisessa ja näin vähentää rutiinihommia sikalassa”, Puska sanoo.
Laitteistoa, sen vaatimaa ohjauskeskusta ja graafista käyttöliittymää varten pystyttiin sikalan huoltohallin yhteyteen rakentamaan kokonaan oma huonetila. Kymmenen vuotta vanhassa sikalassa oli jo ennestään putkitus liemiruokintaa varten, ja toisen putkilinjaston vetäminen läpivienteineen onnistui hyvin.
Pelletin käsittely on helppoa ja hygieenistä tehtaalta karsinaan asti. Pelletit lastataan tehtaalla suoraan puhallusautoon, josta ne siirretään tilalla siiloon.
Ohjelmoidun ”kuivituskäyrän” mukaan automaatti annostelee kahden vaa’an kautta tarvittavan määrän pellettejä, jotka puhalletaan ilmalla putkistoa pitkin kasalle karsinan takaosaan. Jakoautomatiikkaa voi säätää hyvin monipuolisesti, ja pelletit jaetaan kolmesti vuorokaudessa.
Mitään suulakkeita ei pelletin levittämiseksi karsinaan tarvita. Siat tonkivat, jauhavat ja levittävät pellettikasan hyvin nopeasti tasaiseksi kerrokseksi lattialle.
”Siinä on niille mieluisaa puuhaa ja askartelua. Kun laitteiston käynnistysääni kuuluu, innoissaan olevat siat tietävät, että jotain tapahtuu ja ne kerääntyvät odottamaan putken alle. Ne osaavat erottaa äänen liemiruokkimesta, jolloin niiden käytös on erilaista”, Puska selventää.

Teksti ja kuvat Arto Takalampi

Lue koko juttu KMVETin numerosta 1/2020.