Pienteurastamot palvelevat lihan suoramyyjää

Suomessa toimii jo kymmeniä pienehköjä lähiteurastamoita. Niiden yksilöllisempi palvelutarjonta täydentää isojen, teollisen mittakaavan teurastamoiden tehokkuutta.

Suomen teurastamokenttä on aikojen saatossa keskittynyt ja hajautunut uudelleen. Isot lihatalot ovat koonneet toimintonsa tehokkaisiin laitoksiin. Niihin eläimiä kuljetetaan jopa toiselta puolelta maata. Pienet yksityisteurastamot toimivat hajallaan ympäri maata.

Euroopan Unionin jäsenyys toi pienemmät lähiteurastamot takaisin, mutta jälleen suunta näyttäisi olevan keskittymään ja erikoistumaan päin. Suhteellisen uutta ovat lihaa pitkälle jatkojalostavat, tilamyyntiä helpottavat lihankäsittelylaitokset. Ne toimivat teurastamon ja tuottajan välissä ja osittain myös vähittäiskauppiaan lihanhankkijana.

Viranomaisten hyväksymiä ja valvomia lihankäsittelylaitoksia on tällä hetkellä Suomessa yhteensä 360. Näistä nautoja teurastaa 30, sikoja 38, lampaita ja vuohia 41 sekä kavioeläimiä 17 teurastamoa.

Laitosmaista teuraskäsittelyä on myös poroille, siipikarjalle, jäniseläimille sekä tarhatulle ja luonnonvaraiselle riistalle. Pelkästään lihan jalostamiseen keskittyviä käsittelylaitoksia ilman teurastusta on vajaa 300.

Liha-alan suuria nimiä ovat Atria, HKScan, Snellman ja Pohjois-Suomessa Veljekset Rönkä. Valtaosa liha-alan yrittäjistä on kuitenkin paikallisesti tai alueellisesti toimivia moniosaajia.

Suurin osa teurastamoista paitsi teurastaa ruhoksi myös vähintään leikkaa lihan pienemmäksi. Osa teurastamoista jalostaa lihan pidem-mällekin ja pakkaa tarvittaessa vähittäismyyntipakkauksiin.

Varsinkin suuret teurastamot voivat toimia useassa laitoksessa tai usealla paikkakunnalla niin, että eri eläinlajien teurastus tai ruhojen jatkojalostus hoidetaan kokonaan eri paikoissa. Pienille yrityksille tyypillisempää on käyttää samoja teurastustiloja, mutta eri linjoja eri eläinlajeille ja teurastaa ne eri päivinä. Näin pystytään jakamaan henkilökunnan työpanos tasaisemmin ja vähentämään rakennukseen ja välineisiin liittyviä kustannuksia.

Teurastusta 64 laitoksessa

Evira listaa valvomansa teurastamot ja lihankäsittelylaitokset. Lihan-käsittelylaitoksia on paljon enemmän kuin teurastamoja. Kokosimme kahteen karttaan ne, joissa teurastetaan nautoja, sikoja, lampaita, vuohia ja kavioeläimiä.

Joissakin teurastamoissa osa toiminnoista voidaan tehdä toisessa laitoksessa tai saman toimijan muussa osoitteessa. Taulukossa ja kartoissa saman toimijan kaikki toiminnot on mainittu myös tällaisessa tapauksessa.

Samalla paikkakunnalla sijaitsevien laitosten toiminnot on yhdistetty yhdeksi tiedoksi. Esimerkiksi Atrialla on leikkaamoja eri paikkakunnilla. Kartalla näkyvät ainoastaan toimipaikat, joissa teurastetaan. Vastaa-vanlaisia toimijoita on muutama.

Selvyyden vuoksi nauta- ja sikateurastamot sekä pienmärehtijä- ja kavioeläinteurastamot on eroteltu kahteen eri karttaan. Osa laitoksista teurastaa kuitenkin useita eläinlajeja.

Tiedot perustuvat Eviran laitoslistaukseen lokakuussa 2014. Lista elää sen mukaan, miten laitoksia syntyy ja kuolee.

Nautoja ja sikoja käsittelevät teurastamot

Kartan pisteitä klikkaamalla näet tietoja teurastamoista. Pinkit pisteet ovat sikaa teurastavia yrityksiä, tummemmat punaiset nautaa, ja siniset sekä sikaa että nautaa teurastavia laitoksia. Yrityksissä saatetaan teurastaa myös muita eläimiä.

Lampaita, vuohia ja kavioeläimiä käsittelevät laitokset

Kartan pisteitä klikkaamalla näet tietoja teurastamoista. Keltaiset pisteet ovat lampaita ja vuohia teurastavia yrityksiä, vihreät lampaita, vuohia ja kavioeläimiä teurastavia laitoksia. Yrityksissä saatetaan teurastaa myös muita eläinlajeja.

Lue KMVETin numerosta 6/2014 Maija Kyrön koko juttu pienteurastamoista, sekä Jari Hakalan juttu pohjalaistiloista, jotka perustivat oman, yhteisen teurastamon.

KUVA: JOHANNES TERVO