Oljen ja kalkin seos voi olla toimiva vaihtoehto syväkuivikeparsissa

Oljen, kalkin ja veden seos syväkuivikeparressa on uusi makuualusta tanskalaisilla maitotiloilla. Sitä käyttävillä FarmTestiin osallistuneilla yrittäjillä on pääasiassa vain positiivista sanottavaa olki-kalkkiseoksesta kuivikkeena. Kuivike näyttää edistävän lehmien jalkaterveyttä, mutta lisäävän lannan käsittelyyn kuluvaa työmäärää.

Hiekka tarjoaa lypsylehmille erinomaisen makuualustan. Hiekan käyttäminen kuivikkeena ei kuitenkaan aina ole mahdollista. Silloin oljen ja kalkin seos syväkuivikeparressa voi olla toimiva vaihtoehto hiekalle. Saksassa olki-kalkkiseos on ollut käytössä lypsykarjatiloilla jo kymmenisen vuotta.

Tammikuussa 2016 ilmestyneessä tanskalaisessa FarmTestissä selvitettiin, miten hyvin olki-kalkkiseos toimii syväkuivikeparsissa. Testiä varten haastateltiin kymmentä maidontuottajaa.

Testitiloilla olki-kalkkiseos on ollut käytössä puolesta vuodesta kolmeen vuoteen. Lypsylehmiä näillä tiloilla on keskimäärin 181. Kokemuksia ja tietoa olki-kalkkiseoksen käytöstä kerättiin lisäksi sekä kirjallisuudesta että muiltakin kuin varsinaiseen FarmTestiin osallistuneilta yrittäjiltä.

FarmTest kysyi, miten olki-kalkkiseosta sisältävät syväkuivikeparret kannattaa perustaa, ja miten makuualusta toimii. Lisäksi kysyttiin eri ainesosien sopivista sekoitussuhteista, hinnoista ja käyttömääristä. Maitoyrittäjät listasivat lisäksi kuivikkeen myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia.

Teksti: Tanskankielisestä FarmTestistä kääntänyt ja tiivistänyt Katarina Rehnström

Lue koko juttu KMVETin numerosta 5/2016