Eläinten lääkitystä koskeva lainsäädäntö uudistui

Joulukuun 2014 alusta astuivat voimaan uusi laki eläinten lääkitsemisestä, maa- ja metsätalousministeriön asetus tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta, asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta sekä asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä.

Vaikka lainsäädäntö on sama tuotantosuunnasta riippumatta, nauta- ja sikatiloille uudet säädökset tuovat käytännössä hieman erilaisia asioita. Erilaisilla kotieläintiloilla ja eri eläinlääkäreiden toiminnassa muutokset ovat käytännössä erilaisia.

KMVETin eläinlääkärit, pääasiassa nautapraktiikkaa tekevä kunnaneläinlääkäri Maria Tirkkonen ja sikojen hoitoon ja terveydenhuoltoon erikoistunut yksityinen Katri Kaaro kirjoittavat lainsäädännön käytännön muutoksista omista ja asiakkaidensa näkökulmista.

Lue koko juttu KMVETin numerosta 1/2015.