Kuparisulfaatia sorkkakylpyihin vain eläinlääkärin määräyksellä

Kuparisulfaattia on aiemmin käytetty sorkkakylvyissä. Kuparisulfaatti ei kuitenkaan ole ihon desinfiointiin hyväksytty biosidiaine. Tämän vuoksi ensi vuodesta lähtien kuparisulfaatti on lääke, kun sitä käytetään sorkkakylvyissä. Kuparisulfaatti on myös hävitettävä vaarallisena jätteenä, eikä sitä saa laittaa lietteen sekaan.

Kuparisulfaattia käytetään sorkkakylvyissä joko yhdistettynä happoihin tai yksin. Ihon desinfiointiin käytettävät aineet ovat pääsääntöisesti biosidilainsäädännön mukaisia aineita.

Kuparisulfaatille ei kuitenkaan ole haettu hyväksyntää biosidina, jota voisi käyttää suoraan eläimellä. Tämän vuoksi ensi vuodesta lähtien kuparisulfaatti on lääke, kun sitä käytetään sorkkakylvyissä.

Tukes tiedottaa maataloustarvikkeiden vähittäismyyjiä kiellosta myydä kuparisulfaattia sorkkakylpyjä varten. Siirtymäajaksi on sovittu 31.12.2023 asti.

Eläinlääkäri voi määrätä kuparisulfaattia ex tempore -valmisteena. Lääkkeenä käytettävän kuparisulfaatin on oltava lääkelaatuista ja se on hankittava normaaleista lääkkeiden hankintakanavista joko lääketukkukaupasta tai apteekista.

Kuparisulfaattiliuos luokitellaan ominaisuuksiensa perusteella vaaralliseksi jätteeksi, ja hävitys on sen mukaista: ei lietelantaan, vaan vaarallisena jätteenä. Kuparisulfaatin käytöstä sorkkakylvyissä pidetään lääkekirjanpitoa 1.1.2024 alkaen.

Seuraavat valmisteet on hyväksytty biosideina ja niitä voi käyttää sorkkakylpyihin:

• Intra Hoof-fit bath sorkkakylpy (kupari- ja sinkkikelaatteja)

• DeLaval EasyStride sorkanhoitoaine (orgaanisia happoja)

• 4 Hooves (kvaternäärisiä ammoniumyhdisteitä, orgaanisia happoja)

• Pediline Pro (ADBAC, alkyylidimetyylibentsylammoniumkloridi ja DDAC, didekyylidi-metyyliammoniumkloridi)

Lisäksi pesuaineena (ei biosidikäyttöä) on markkinoilla DeLaval Hoof Cleaner. ◻