Älä jää yksin – ongelmia voidaan ratkoa yhdessä

Välitä viljelijästä on tärkeä projekti. Onneksi se sai syyskuussa uudestaan lisärahoitusta vuoden 2024 loppuun.

Välitä viljelijästä on Melan vuonna 2017 aloittama hanke. Siinä on tuettu maatalousyrittäjien jaksamista haasteellisissa tilanteissa.

Hanke toimii ympäri Suomea. Osallistuminen on maatalousyrittäjille maksutonta. Hankkeen kautta voi saada apua esimerkiksi jaksamiseen, ihmissuhteisiin, maatilayrittämisen haasteisiin, muutostilanteisiin ja työkykyhaasteisiin.

 

Tavoitteena on tarjota maatalousyrittäjille helposti saatavilla olevaa apua pienempiin ja suurempiin elämän haasteisiin. Avun saamiseksi riittää yhteydenottopyyntö oman alueen Välitä viljelijästä -projektin työntekijälle.

Projektityöntekijät antavat kokonaisvaltaista ja luottamuksellista tukea. Lisäksi hankkeessa on mahdollisuus saada 500 euron ostopalvelusitoumus työnohjaukseen, terapiapalveluihin tai muuhun jaksamista tukevaan asiantuntijapalveluun, esimerkiksi velkaneuvontaan tai vastaavaan apuun pääsemiseksi ja siihen tarvittavan avun hankkimiseksi.

Hankkeeseen voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä, joko apua haluava itse tai toinen henkilö, jolle tämä on antanut luvan ottaa puolestaan yhteyttä, kun avunpyytäminen ei itseltä syystä tai toisesta onnistu.

Yhteydenoton syynä ei tarvitse olla iso ongelma – riittää, että haluaa keskustella jostain mieltä painavasta asiasta toisen, luotettavan ihmisen kanssa. Projektityöntekijöiksi on valittu henkilöitä, jotka ymmärtävät maatalousyrittäjän arkea.

 

Yhteydenottopyynnön jälkeen projektityöntekijä järjestää tapaamisen joko tilalla, jossain muussa sopivassa paikassa tai tarvittaessa etänä. Tapaamisessa kartoitetaan tilannetta, mietitään ratkaisukeinoja ja vaihtoehtoja sekä arvioidaan tarvitaanko muiden ammattilaisten tukea.

Usein jo keskustelu selkeyttää tilannetta ja ajatuksia. Kaikkiin ongelmiin löytyy joku ratkaisu, vaikka se ei siltä heti tuntuisikaan. Asioiden pyörittäminen yksin omassa päässä vain pahentaa tilannetta ja voi tuntua, ettei siitä ole ulospääsyä. Ulkopuolinen kuuntelija auttaa hahmottamaan ratkaisuvaihtoehtoja ja osaa neuvoa eteenpäin lisäavun piiriin.

Työkykyneuvonnasta voi hakea apua silloin, kun miettii omaa työkykyä. Väitä viljelijästä -projekti voi auttaa kartoittamaan kuntoutusvaihtoehtoja. Työkykyneuvojan kanssa voidaan myös miettiä työn jatkamisvaihtoehtoja, jos on joutunut olemaan paljon sairaslomilla tai kuntoutus- tai työkyvyttömyyseläkehakemus on hylätty. Pohtimisapua voi tarvita myös muissa suurissa elämänmuutoksissa, jotka vievät voimavaroja ja tuntuu, että tulevaisuuden suunta on sumun peitossa. Tällaisia ovat esimerkiksi avioero, puolison sairastuminen tai tilan tuotannon muutos.

 

Maatalousyrittäjä on tilansa tärkein voimavara. Itsestä kannattaa pitää huolta – silloinkin kun voimavarat eivät yksin riitä.

Avun pyytäminen ei ole heikkoutta tai merkki epäonnistumisesta, vaan osoittaa kykyä ja halua löytää haasteellisessakin tilanteessa ratkaisuja ja kantaa vastuuta omasta ja läheisten elämästä. Välitä viljelijästä -hanketyöntekijöihin kannattaa siis ottaa rohkeasti yhteyttä, jos vähänkin siltä tuntuu.

Hälytysmerkkejä avun tarpeesta voivat olla esimerkiksi ahdistuneisuus ja ärtymys, välinpitämättömyys tai aloitekyvyttömyys, negatiivisten ajatusten kierre, lisääntynyt asioiden unohtelu, huomattavat ulkoisen olemuksen muutokset, yllättävien ja äkkinäisten päätösten tekeminen tai lisääntyneet sairastumiset ja epämääräiset kiputilat.

Haastava tilanne ja jaksamisongelmat voivat näkyä siinä, että tärkeitä asioita jää hoitamatta tai ne tulee hoidettua liian huonosti. Laskut jäävät maksamatta, eläimet jäävät huonolle hoidolle, maidonlaatu heikentyy, tukipaperit ovat täyttämättä, tapaturmariski kasvaa, alkoholin käyttö lisääntyy tai elämä tuntuu näköalattomalta. Vähitellen ongelmien kasaantuessa syöksykierre voi olla valmis ja tilanne kriisiytyy entisestään. Varhainen välittäminen voi auttaa selvittämään haasteita silloin, kun ne ovat helpommin ratkaistavissa.

 

Hanke kokoaa myös maaseudun toimijoita ja sidosryhmiä varhaisen välittämisen mallin mukaiseen yhteistyöhön. Yhteistyön tavoitteena on tukea maatalousyrittäjiä työkyvyn ja työhyvinvoinnin säilyttämisessä ja parantamisessa.

Verkostossa mukana oleville järjestetään Välitä viljelijästä -treffejä ja -koulutusta. Varhaisen välittämisen mallista on koottu myös opas, joka auttaa havahtumaan mahdolliseen tuen tarpeeseen sekä tarjoamaan tukea sitä tarvitsevalle ja tietoa siitä, miten voi hakeutua esimerkiksi Välitä viljelijästä -projektin avun piiriin.

Välitä viljelijästä -projekti ei ratkaise maatalouden ongelmia, joita tuntuu kasautuvan kohtuuttomasti maatalousyrittäjien niskaan. Ukrainan sotaa ei olisi tähän enää tarvittu. Hinnat nousevat, vaatimukset kasvavat ja tulot putoavat. Ja kuitenkin joka tapauksessa maatalousyrittäjät tekevät todella tärkeää työtä – kasvattavat meille muille ruokaa. On tärkeää, ettei vaikeuksista vaieta.

 

Ulkopuolisen avun saaminen oman tilanteen pohtimiseen ja ratkaisuvaihtoehtojen miettimiseen matalalla kynnyksellä voi olla yksittäiselle ihmiselle todella merkittävä askel.

Ongelmavyyhtiä ei selvitetä hetkessä, mutta usein alkuun pääseminen voi olla vaikeinta. Silloin varhainen välittäminen ja viesti siitä, että tilanne kuullaan ja apua on saatavilla, voi jo auttaa eteenpäin. ◻