Kmvet.fi

Eläinten lääkitystä koskeva lainsäädäntö uudistui

Eläinten lääkitystä koskeva lainsäädäntö uudistui

Joulukuun 2014 alusta astuivat voimaan uusi laki eläinten lääkitsemisestä, maa- ja metsätalousministeriön asetus tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta, asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta sekä asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä. Vaikka lainsäädäntö on […]

FarmTest: Hoito- ja käsittelytilat usein puutteellisia

FarmTest: Hoito- ja käsittelytilat usein puutteellisia

Eläinten hoitoon ja käsittelyyn tarkoitettuja tiloja löytyy vain harvalta lypsykarjatilalta. Hoito- ja käsittelypaikat, joissa eläin lukitaan paikoilleen, tekevät kuitenkin nautojen käsittelystä helpompaa ja turvallisempaa. Tanskalaisen FarmTestin mukaan toimivat hoitotilat voi […]

Vapaaporsitus vahvasti esillä Euroopan näyttelyissä

Vapaaporsitus vahvasti esillä Euroopan näyttelyissä

Emakoiden porsiminen häkissä on Suomessa ja muualla Euroopassa vallitseva tapa hoitaa porsitus. Kiinnostus sikojen hyvinvointiin on nostanut esiin kysymyksen porsitushäkkien hyväksyttävyydestä. Vaikka EU ei ole kieltänyt porsitushäkkejä, sikalakalusteiden valmistajat näyttävät […]

Pienteurastamot palvelevat lihan suoramyyjää

Pienteurastamot palvelevat lihan suoramyyjää

Suomessa toimii jo kymmeniä pienehköjä lähiteurastamoita. Niiden yksilöllisempi palvelutarjonta täydentää isojen, teollisen mittakaavan teurastamoiden tehokkuutta. Suomen teurastamokenttä on aikojen saatossa keskittynyt ja hajautunut uudelleen. Isot lihatalot ovat koonneet toimintonsa tehokkaisiin […]

Eläinten pelastamiseen kannattaa varautua

Eläinten pelastamiseen kannattaa varautua

  Eläinten pelastustilanteet tulevat äkkiä. Mitä paremmin on etukäteen miettinyt ja varautunut erilaisiin tilanteisiin, sitä paremmin todennäköisesti pystyy toimimaan itse tilanteessa. Tärkeintä on turvata ihmisten turvallisuus, mutta asiantunteva eläinpelastus on […]

Eläintaudit huolettavat Yhdysvalloissakin

Eläintaudit huolettavat Yhdysvalloissakin

Yhdysvalloissa matkaava karjaväki saa hämmästellä paitsi lukumääräisesti valtavan kokoisia, runsastuottoisia karjoja, myös suomalaisittain ajatellen ajoittain suurpiirteistä suhtautumista tarttuviin tauteihin. Huippukarjoja esitellään ympäri maailmaa tuleville mahdollisille eläinaineksen ostajille melko vähin varotoimin. […]

Laboratorionäytteestä apua tuotantoeläinten hoitoon

Laboratorionäytteestä apua tuotantoeläinten hoitoon

Laboratoriotutkimuksista voi olla hyötyä myös tuotantoeläinten hoidossa. Vanhojen tuttujen, Eviran ja Valion, rinnalle kolmanneksi tärkeäksi tuotantoeläinten näytteitä tutkivaksi laboratorioksi on nousemassa Kuopiossa sijaitseva Movet Oy. Alalla on jo monia palvelun […]

Genomitiedosta vauhtia jalostukseen

Genomitiedosta vauhtia jalostukseen

Genomisen tiedon käyttö on viime vuosina lyönyt voimalla läpi niin maailmalla kuin suomalaisessa lypsykarjanjalostuksessa. Meillä se on mullistanut perinteisen jalostusohjelman, vauhdittanut perinnöllistä edistymistä ja tarjonnut karjanomistajille uuden työkalun karjan kehittämiseen. […]

Tutustu ilmaiseksi KMVET-digilehteen

Tutustu ilmaiseksi KMVET-digilehteen

KMVETin uuden digilehden numero 4/2014 on tästä päivästä lähtien ilmaiseksi luettavissa verkkosivuiltamme. Digilehti on suunniteltu siten, että se on luettavissa kaikilla päätelaitteilla eli tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Digilehdestä löytyvät kaikki […]

Lastaustila on tärkeä tautisuojauksessa

Lastaustila on tärkeä tautisuojauksessa

Moni tunnettu tai tuntematonkin eläintauti voidaan välttää huolehtimalla hyvästä tautisuojasta. Tilalta teuraaksi tai eloon lähtevien eläinten odotus- ja lastaustilat ovat tautiriski tilalle jääville eläimille. Se, millaisista tiloista ja miten eläimet […]