Työn automatisointi lisääntyy

Kotieläintiloilla tehdään joka päivä toistuvia työtehtäviä, jotka sitovat tilan omistajat (ja mahdolliset työntekijät) tiukkoihin aikatauluihin. Kaikkia työtehtäviä ei voida ikinä automatisoida, mutta jotta kotieläintuotannon tuottavuuden kasvu voidaan turvata, automaatiota on pakko lisätä.

Automaatio on jo arkipäiväistä esimerkiksi eläinten ruokinnassa, lehmien lypsyssä ja ilmanvaihdossa, mutta paljon on vielä tehtävissä, kun teknologia kehittyy ja elektroniikan komponentit halventuvat ja niiden kestävyys paranee.

Eläinten ruokinnan automaatiossa ollaan jo varsin pitkällä, mutta ruokinnan säädöissä on vielä paljon kehitettävää. Kotieläinyrittäjät joutuvat miettimään koko ajan rehuraaka-aineiden laatua ja ennen kaikkea laadun vaihtelua ja sen vaikutusta ruokintaan ja tuotannon talouteen.

Pienetkin muutokset väkirehun laadussa puhumattakaan karkearehusta voivat muuttaa merkittävästi tuotosta ja jopa eläinten terveyttä ja hedelmällisyyttä.

Automaation ja jatkuvan mittauksen avulla muutokset on helpompi huomata ja niihin pystytään reagoimaan nopeammin. Samalla yrittäjien työaikaa vapautuu muihin töihin ja eläinten hyvinvoinnin seurantaan.

Luomua kurittavat tukimuutokset ja pienentynyt kuluttajakysyntä

Luomutuotantoa harjoittavien maatilojen määrä laskee selvästi tänä vuonna. Tällä hetkellä arvioidaan, että luomutuottajien määrä vähenee noin 10 prosenttia. Pääsyitä on kaksi eli heikko markkinakysyntä ja tukijärjestelmiin tulleet muutokset. Suurin osa luomusta luopujista on kasvinviljelytiloja, mutta myös osa luomukotieläintiloista lopettaa luomutuotannon.

Vaikka luomutuotannon byrokratia on mittavaa, pääsyynä luomusta luopumiseen on kuluttajakysyntä. Kun korot ja lähes kaikkien tuotteiden kuluttajahinnat nousivat, olivat halpaan rahaan ja hintoihin tottuneet kuluttajat uuden tilanteen edessä. Merkittävä osa kuluttajista vaihtoi kalliimman luomutuotteen halvempaan tavanomaisesti tuotettuun.

Markkinamekanismi toimi ja kun lopputuotteen kysyntä aleni, raaka-aineiden hinta laski. Markkinoilla luomutuotteiden tuottajahinnat kävivät pahimmillaan osissa tuotteita jopa alempana kuin tavanomaisen tuotannon.

Kotieläinpuolella luomua on ollut eniten emolehmätiloilla, lypsykarjatiloilla ja munintakanaloissa. Suurin ongelma on ollut luomumunissa, joissa kysyntä laski selvästi. Myös maidontuotannossa luomumaitoa on jouduttu ajamaan tavanomaisesti tuotetun sekaan. Naudanlihantuotannossa tuotantosykli on sen verran hidas, että vaikutuksia on vielä vaikea arvioida.

Luomumarkkina hakee nyt tasapainoaan ja hyvä niin. Vain aito kuluttajakysyntä turvaa luomutuotannon jatkon. Maatalouspolitiikan avulla muutosta voidaan ohjata ja voidaan myös asettaa tavoitteita, mutta kestävä kannattavuus tulee vain tuotteiden myyntitulojen kautta.