Tietopaketti vapaaporsituksesta

Helsingin yliopiston sikatutkijat ovat keränneet tietoa vapaaporsituksesta verkkosivustolle. Sähköinen tietopaketti vapaaporsituksesta on koostettu tuottajia ja eläinten hoitajia ajatellen.

Kokemusta vapaaporsituksesta on kertynyt sekä Suomessa että maailmalla. Vaikka kokemukset ovat hyvin rohkaisevia, tuotantotavan muutos on tuottajalle hyvin suuri, ja se sisältää myös riskejä. Investointi on merkittävä ja pitää usein sisällään uuden osaston rakentamisen. Eläimiä on myös opittava hoitamaan uudella tavalla.

Suurin osa tiedosta on kerätty kentältä tuottajilta ja heidän kanssaan työskenteleviltä asiantuntijoilta. Ulkomaisia ratkaisuja ja kokemuksia on myös luettavissa runsaasti. Tieteellinen taustatieto on otettu mukaan kattavana kirjallisuuskatsauksena. ◻

helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/elainten-hyvinvoinnin-tutkimuskeskus/oppaat