Ternimaito on vasikan henkivakuutus

Eläinten hyvinvointikorvausten sitoutumisehdoissa vasikoiden osalta vaaditan tämän kauden alusta ternimaidon laadun mittaamista Brix-ominaispainomittarilla sekä varautumista niin, että syntyvälle vasikalle on aina oltava varalla pakastettuna mitattua ternimaitoa. Myös kirjanpito mittaustuloksista vaaditaan. Brix-arvo kertoo maidon ominaispainon, joka puolestaan kuvaa maidon vasta-ainemäärää.

Laadukkaan ternimaidon kriteerit

Mittaamista ei kannata tehdä vain mittaamisen velvoitteesta. Mittaustulokset antavat mielenkiintoista ja hyödyllistä tietoa vasikoiden saaman ternimaidon laadusta. Yhdenkin tilan lehmien välillä on ternimaidon laadussa isoja eroja.

Ensimmäistä kertaa poikivan ternimaidossa on yleensä vähemmän vasta-aineita kuin vanhemman lehmän ternimaidossa. Ternimaitoa on pidetty hyvänlaatuisena, jos Brix-mittarilla saadaan ominaispainoksi 22 prosenttia. Tällöin maitolitrassa on noin 50 grammaa vasta-aineita. Tuplasti enemmän vasta-aineita ternimaidossa on, jos lukemaksi saadaan 28 prosenttia, mikä vastaa uusia suosituksia hyvästä ternimaidosta. Tällaista ternimaitoa kannattaa säilöäkin.

Kuinka paljon ternimaitoa?

Mikä on sitten vasikalle oikea määrä ternimaitoa? Se riippuu ternimaidon vasta-ainepitoisuudesta. Ensimmäisessä ternimaitoannoksessa olisi vasikan suositeltavaa saada 200 grammaa vasta-aineita.

Vasikalle riittää ensimmäiseksi annokseksi pari litraa ternimaitoa, jos sen Brix-arvo on 28 prosenttia. Jos arvo jää alle 20 prosentin, vasikka tarvitsee yli neljä litraa terniä, mikä on jo aika iso määrä pienelle vasikalle kerralla. Olennaista on siis tietää vasikan saaman ternimaidon vasta-ainepitoisuus, jotta osaa arvioida riittävän ternimaidon määrän.

Nopeus on ratkaisevaa

Lisää liikkuvia osia vasikan vasta-aineiden saantiin tuo vasta-aineiden imeytyminen vasikan suolistosta. Vasikan suoliston kyky päästää läpi vasta-aineita elimistöönsä heikkenee tunti tunnilta, ja 12 tunnin kuluttua syntymästä eivät vasta-aineet juurikaan enää imeydy. Tosin silloinkin vasta-aineet hyödyttävät vasikkaa suolistossa paikallisesti.

Myös ternimaidon bakteriologinen laatu on tärkeää. Kontaminoituneesta maidosta vasta-aineet imeytyvät heikommin. Vasta-aineiden määrä vähenee utareessa ajan funktiona, vaikkei lehmää imettäisi tai lypsettäisi. Nopeus on siis valttia.

Mitä aiemmin vasikka saa ensimmäisen ternimaitoannoksen, sitä enemmän siinä on vasta-aineita ja sitä paremmin vähäisemmätkin vasta-aineet imeytyvät.

Suositusten mukaan vasikan tulisi saada ensimmäinen ternimaitoannos neljän tunnin kuluessa syntymästä, mieluimmin kahden tunnin sisällä.

Jos vasta-ainepitoisuus ternimaidossa on alhainen, tulisi seuraava ternimaitoannos saada jo muutaman tunnin kuluttua ensimmäisestä annoksesta.

Oma-aloitteisellekin vasikalle lisäannos

Jos vasikka käykin itse imaisemassa ensimmäinen maitoannoksen utareelta, on vaikea arvioida määrää, laatua ja imemisajankohtaa.

Emolehmävasikalle tämä toimintatapa on luontaisempaa, ja emolehmän maitokin on yleensä vasta-ainepitoisempaa. Emolehmän vasikka onnistuukin siinä yleensä paremmin kuin lypsykarjarotuinen vasikka. Kuitenkin tällöin vasikan tulisi viipyä utareella vähintään parikymmentä minuuttia imemässä, jotta se saisi riittävän määrän ternimaitoa.

Jos riittävää valvontadataa ei ole, kannattaa vasikalle antaa joka tapauksessa annos mitattua hyvänlaatuista ternimaitoa.

Erityishuomio erityisvasikoille

Tauteja on nykymaailmassa enemmän kuin ennen, ja tautipaine suurempi kuin vuosikymmeniä sitten johtuen muun muassa tilojen koon kasvusta ja eläinten suuremmasta liikkuvuudesta. Erityisen tärkeää ja tarkkaa on huolehtia hyvänlaatuisen ternimaidon saannista tilalla, jossa vasikkaan kohdistuva tautipaine on korkea esimerkiksi ripulin tai hengitystietulehdusten vuoksi.

Hyvälle vastustuskyvylle on aivan varmasti käyttöä myös vasikalla, joka lähtee tilalta vasikkakasvattamoon, jossa se tulee kohtaamaan lukuisia tuttuja ja tuntemattomia mikrobeja.

Turvaa vasikan tulevaisuus

Vasikka saa ternimaidosta tarvitsemansa vastustuskyvyn elinympäristönsä taudinaiheuttajia vastaan ensimmäisten elinviikkojensa ajaksi ennen kuin sen oma vasta-ainetuotanto alkaa. On ehdottoman tärkeää, että tämä vasikan ainutkertainen mahdollisuus järjestetään jokaisen vasikan kohdalla niin hyvin kuin taidetaan.

Laadukas ternimaito onkin helppo henkivakuutus ja tärkeä turva vasikan tulevaisuudelle. ◻