Tekoäly kertoo kiimat ja sairastumiset

DeLaval on julkaissut uuden tekoälyyn pohjautuvan palvelun. DeLaval Plus Käyttäytymisanalyysi -ohjelma perustuu korvatägin lehmästä keräämään liiketietoon, joka yhdistetään tekoälyn avulla muiden DeLavalin järjestelmien keräämään tietoon. Tuloksena ohjelman käyttäjä saa tarkkaa tietoa lehmien kiimoista ja ennakkohälytyksen mahdollisista lehmien sairastumisista.

Uusi järjestelmä on saatavilla kahtena eri vaihtoehtona. DeLaval Plus Käyttäytymisanalyysi BA200 -järjestelmä seuraa ja analysoi lehmien kiimakäyttäytymistä, märehtimistä ja syöntiä. BA300-järjestelmäksi laajennettuna ohjelmalla voidaan seurata myös lehmien sijaintia navetassa, mikä helpottaa niiden lehmien löytämistä, jotka tarvitsevat hoitotoimenpiteitä.

Lehmät näkyviin navettakartalle

Lehmän sijaintitieto näkyy pihaton pohjapiirroksessa, jolloin lehmä on helppo noutaa siemennykseen tai eläinlääkärin hoitoon. Sijaintitieto auttaa myös tekoälyä seuraamaan ja analysoimaan jokaisen lehmän käyttäytymistä ja ajankäyttöä, missä lehmä viettää aikaansa päivittäin: ruokintapöydän ääressä, parressa, kulkukäytävillä vai lypsyä odotellen.

Korvatägi seuraa tarkasti lehmän liikettä ja lähettää tiedon pihaton katossa olevien ankkuripisteiden kautta verkkopalveluun.

Korvatägissä käytetään uusinta ja edistyneempää RTLS-tekniikka. Tuotteessa on reaaliaikainen paikannus 2,2 sekunnin välein. DeLaval lupaa, että paremmasta suorituskyvystään huolimatta, tägin energiankulutus on matala, mikä parantaa akun kestoa.

Tekoäly tietää miten lehmä märehtii

DeepBlueksi nimetty tekoäly oppii tulkitsemaan tarkoittaako tägin kertoma liike syömistä, märehtimistä vai esimerkiksi kiimaan liittyvästä käytöksestä pihatossa. Ajan mittaan käyttäytymismallien tulkinta paranee, kun tekoäly oppii yhä enemmän lehmän liikkeistä ja toistuvista tapahtumaketjuista.

Kun liiketieto yhdistetään Herd Navigatorin mittaamaan progesteronipitoisuuteen, käyttäytymisanalyysi osaa antaa tarkan arvion sopivasta siemennysajankohdasta. Vastaavasti tekoäly osaa hälyttää esimerkiksi ketoosiriskistä tai juoksutusmahaongelmista. Silloin DeepBlue yhdistelee maidon pitoisuuksien tuloksia liiketiedon avulla pääteltyyn syönti- ja märehtimistietoon.

Tärkeät lehmät listalle

Tekoäly arvioi, milloin lehmä kannattaa siementää ja antaa tarkan ohjeajankohdan. Karjanhoitaja saa kännykän tai tietokoneen näytölle selkeän listan lehmistä ja tarkastettavista asioista. Ohjelma ilmaisee sairastuvuuden indeksinä ja kertoo, mistä ongelmasta saattaa olla kyse.

Järjestelmä palkittiin KoneAgria 2023 uutuustuotekilpailussa kultamitallilla.  ◻