Tarkkuutta omien rehujen kanssa

Päättynyt kasvukausi oli valitettavan otollinen erilaisten rehujen haitta-aineiden syntymiselle. Erityisesti rehuviljoissa on punahomeen aiheuttamia korkeita don-pitoisuuksia, mutta myös osassa nurmirehuista on laatuongelmia.

Tulevalla ruokintakaudella kannattaa tarkistuttaa omien rehujen, ja ostoviljankin laatu poikkeuksellisen tarkasti. Rehut ovat edelleen kalliita ja huonolaatuisen rehun tuotanto- ja terveysvaikutukset saattavat olla taloudellisesti erittäin suuret.

Nautatiloilla koko rehusadon heikkolaatuisuuden todennäköisyys on aina huomattavasti pienempi, koska karkearehua korjataan eri aikoina ja nautatiloilla on helpompi korvata oma vilja ostoviljalla tai ostorehuilla.

Vaikein ongelma on niillä sika- ja siipikarjatiloilla, joissa koko sato on heikkolaatuista. Silloin on pakko turvautua osin kaupallisiin rehuihin ja erilaisiin hometoksiinien haittoja ehkäiseviin tuotteisiin.

Erilaisia omia ja kaupallisia rehuja sekoittamalla voidaan päästä tyydyttävään rehun laatuun, mutta jos ongelmia ilmenee, on järkevämpää siirtyä hetkellisesti kokonaan kaupallisiin rehuihin kuin vaarantaa eläinten tuotantokyky liian heikkolaatuisella rehulla. Onneksi markkinoilla on vielä myös ylivuotista viljaa, joten tilojen välinen rehuviljakauppa ylivuotisella viljalla on nyt erittäin suositeltavaa, jos oman viljan laatu huolettaa.

Valitettavasti päättyneellä kasvukaudella osa viljoista on laadultaan niin heikkoa, ettei niille ole käyttö edes rehuteollisuudessa, vaan niiden ainoa käyttökohde on poltto energialaitoksissa. Onneksi tällaisten viljaerien kokonaismäärät jäävät pieniksi, mutta tilakohtaisesti ongelmat voivat olla isoja.

Pitkä imetys parantaa maidontuotannon imagoa

Modernissa lypsykarjataloudessa vasikat vieroitetaan emoistaan pääosin lähes heti syntymän jälkeen ja ternimaitoa annetaan vasikoille varsin lyhyen aikaa. Pienten vasikoiden erillishoitaminen on varsin työvoimavaltaista, ja moni maidontuottaja onkin harkinnut siirtymistä aiempaa pitempään imetykseen tai erillisten imettäjälehmien käyttöön.

Tuore tutkimus osoittaa, että myös kuluttajat ja erityisesti suomalaiset kuluttajat arvostavat pitkää imetysaikaa ja ternimaidon saantia.

Siirtyminen pitkään imetykseen ei välttämättä ole helppoa, sillä valtaosa navetoista on suunniteltu erilaisten vasikkakarsinoiden ehdoilla. Helpointa pitkä imetys on järjestää laiduntamisen yhteydessä, mutta taloudelliset syyt kannustavat syyspoikimisiin ja merkittävällä osalla tiloista laidunnus on haastavaa järjestää.

Imetykseen vaaditaan kunnolliset imetyskarsinat ja imettäjälehmiä käytettäessä myös riittävä karjakoko, jotta imettäjälehmillä on riittävän monta ruokittavaa.

Oikein toteutettuna pitkä imetys on kuitenkin varsin vaivaton tapa vasikoiden kasvatukseen ja se tutkitusti tuottaa myös terveyshyötyjä. Terveestä vasikasta kasvaa terve lypsylehmä.