Reaaliaikaista ruokintapalvelua lypsylehmille Hankkijalta

Hankkijalta kolme uutta ruokintapalvelua Online-Onnikki, Tulos-Tuulikki ja Muutos-Mustikki. Termiinikauppojen tueksi on avattu Raaka-ainemarkkinat-palvelu.

Online-Onnikki-ruokintapalvelu perustuu maitotilan ja Hankkijan ruokintatiimin väliseen tuotos- ja ruokintadatan jakamiseen. Online palvelu hyödyntää automaattilypsystä syntyvää dataa, jolloin Hankkijan ruokinta-asiantuntija voi reagoida nopeasti, jos maidontuotannossa tulee muutoksia tai rehu vaihtuu.

Reaaliaikainen data auttaa myös ruokintasuunnitelmien hiomisessa ja antaa mahdollisuudet ruokinnan kehittämiseen yhdessä maidontuottajan kanssa.

Tulos-Tuulikki-ruokintapalvelun avulla maitotila voi kehittää ruokinnan tehokkuutta ja tarkkuutta sekä seurata tärkeimpiä ruokinnan taloudellisen kannattavuuden tunnuslukuja.

Palvelun avulla voi seurata tavoitteiden toteutumista, erilaisten ruokintaratkaisujen toimivuutta ja tarkastella kehityskohteita tilan ruokinnan hiomiseksi.

Tuotos-Tuulikki huomaa, jos ruokinnan tarkkuudessa, kuten appeen sekoitussuhteissa on puutteita tai lehmiä on yli- tai aliruokittu esimerkiksi energian osalta. Ohjelma laskee myös tilan rehuhyötysuhteen ja EKM-hyötysuhteen, jotka kertovat ruokinnan tehokkuudesta.

Muutos-Mustikki-ruokintapalvelu on suunnattu uusasiakashankintaan. Palvelu antaa arvion, miten maitotilan EKM-tuotos voisi kehittyä Hankkijan rehuratkaisuilla. Muutos-Mustikki perustuu ruokintatutkimuksiin ja suomalaisista ruokintakokeista tehtyihin mallinnuksiin.

Hankkija on myös avannut Raaka-ainemarkkinat-palvelun www.hankkija.fi -verkkosivuille. Palvelun avulla asiakkaat näkevät, miten rehuraaka-aineiden kansainväliset pörssimarkkinat kehittyvät eri toimitusajoille, ja miten pörssit reagoivat erilaisiin uutisiin. Nämä tiedot auttavat maidontuottajaa rehujen budjetointia helpottavien termiinikauppojen tekemisessä. ◻