Mycoplasma bovis -testaus helpommaksi?

Ruokaviraston Mycoplasma bovis -pilottihanke kehittää nautojen M. bovis -testaukselle nykyistä helpompaa ja edullisempaa vaihtoehtoa.

Tavoitteena on, että tuottaja voisi selvittää maidon tuotosseurantanäytteiden avulla tilansa ja eläintensä M. bovis -tilanteen.

Nykyisessä toimintamallissa eläinlääkäri käy säännöllisesti vastustusohjelmaan kuuluvilla tiloilla ja ottaa vaadittavat testit eläimiltä sierainlima- tai verinäyttein.

Eläinlääkäri käy vastustusohjelmaan kuuluvilla tiloilla ja ottaa eläimiltä sierainlima- tai verinäytteet. Hankkeessa selvitetään, voidaanko M. bovis -vasta-aineet osoittaa tankkimaidosta ja lehmäkohtaisista maitonäytteistä. Kuva Tarja Jalkanen

Hankkeessa selvitetään, voidaanko M. bovis -vasta-aineet osoittaa tankkimaidosta ja lehmäkohtaisista maitonäytteistä. Maidon vasta-ainetutkimuksen toimivuutta testataan ottamalla veri- ja maitonäytteitä tilan naudoista ja tutkimalla ne Ruokavirastossa M. bovis -vasta-aineiden varalta. Tutkittavien eläinten ryhmään kuuluvat yli kaksi kertaa poikineet lehmät, hiehot ja nuorkarja.

Hankkeessa on mukana 15 lypsykarjatilaa kolmessa ryhmässä. Yhdessä ryhmässä ovat tilat, joilla ei ole eikä ole ollut M. bovis -tartuntaa. Toisessa ryhmässä ovat tilat, joilla on tartunta ja kolmannessa tilat, joilla on ollut tartunta, mutta taudinaiheuttajaa ei enää ole eläimissä.

M. bovis -tartunta ei ole virallisesti vastustettava eläintauti, joten sen aiheuttamista kustannuksista vastaavat tuottajat, teurastamot ja meijerit. Taudin vastustaminen valtakunnallisella tasolla on kallista, mutta tulee kalliiksi myös taudin puhjetessa tilalla.

M. bovis aiheuttaa vasikoille yleensä hengitystietulehduksia ja lehmille utaretulehduksia. Näiden lisäksi eläimet voivat sairastaa nivel-, korva- ja silmätulehduksia ja tiineet eläimet luoda vasikkansa.

M. bovis -pilottihanke on ETT:n ja Ruokaviraston yhteinen ja on käynnistynyt syyskuussa. TauTi-hanke on mukana suorittamassa tarvittavat tila- ja näytteenottokäynnit. ◻