Lastaustila on tärkeä tautisuojauksessa

Moni tunnettu tai tuntematonkin eläintauti voidaan välttää huolehtimalla hyvästä tautisuojasta. Tilalta teuraaksi tai eloon lähtevien eläinten odotus- ja lastaustilat ovat tautiriski tilalle jääville eläimille. Se, millaisista tiloista ja miten eläimet lähtevät eteen päin, vaikuttaa taudeilta suojautumiseen.

Karjakoon kasvaessa hyvä tautisuojaus tiloilla tulee aina vain tärkeämmäksi. Jos tauti iskee, suuri eläinmäärä kasvattaa taloudellista vahinkoa. Myös eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta vahingon suuruus kasvaa. Tautien torjunnassa pääpaino tulee asettaa ennaltaehkäisyyn ja kaikkia sairauksien hoitoon liittyviä kuluja, kuten lääkkeitä ja ylimääräistä työtä, tulee kaikin tavoin välttää.

Tilan sijainti, lähellä sijaitsevat muut kotieläintilat, tilojen välinen eläinliikenne ja rutiinit tilalla vaikuttavat yksittäisen tilan riskiin saada tarttuva eläintauti. Ulkoapäin tuleva tartunta voi tulla joko suoraan eläinten mukana tai epäsuorasti ilman, lannan, ihmisten tai työvälineiden kautta.

Lastaustilan merkitys on suuri

Vuonna 2014 valmistuneessa FarmTestissä on selvitetty nautakarjatilalta lähtevien eläinten lastaustilojen ominaisuuksia ja näiden tilojen vaikutusta koko karjan tautisuojaan. Lastaustiloja tarvitaan tilalta poistuville välitys- tai teurasvasikoille sekä teuraaksi tai eloon lähteville lehmille ja hiehoille.

Testi toteutettiin vierailemalla 21 tautisuojaukseen satsanneella tilalla ja haastattelemalla yrittäjiä. Lisäksi testaajat kulkivat päivän ajan teurasauton mukana. Testissä on keskitytty lähinnä lannan ja ihmisten mukana tuleviin tartuntoihin.

Lastauspaikkojen sijainnilla ja rakenteilla on tautisuojauksen kannalta iso merkitys.  Jos lastauspaikka sijaitsee tuotantorakennusten välittömässä yhteydessä, ovat tautiriskit paljon suuremmat kuin, jos paikka on sijoitettu kauemmaksi tilalle jäävistä eläimistä. Hyvin suunnitellut ja oikein sijoitetut lastaustilat vähentävät tautien leviämistä tilalle eläinten luovutuksen yhteydessä.

Testissä selvitettiin myös, mitä tautisuojauksen kannalta hyvät odotustilat maksavat. Halvin FarmTestin esittelemä ulkotiloihin sijoitettu asvaltoitu kahdentoista neliön metalliaidoilla ympäröity katokseton ulkokarsina tuli maksamaan noin 1 800 euroa.

Jo huomattavasti kalliimmaksi tuli iso 45 neliömetrin suuruinen katettu, tuotanto-rakennuksen yhteydessä oleva, mutta sen ulkopuolelle sijoitettu odotustila. Tämän tilan hinnaksi sähköt, kalusteet ja viemäröinti mukaan luettuna tuli reilut 18 000 euroa.

Lue koko juttu malliesimerkkeineen KMVETistä.

Testi ja kuvat: Inger Daalgaard, Tanska

Suomenkielinen teksti: Katarina Rehnström