Helle rasittaa lehmää ja kannattavuutta

Kuumuuden ja kosteuden aiheuttama tukaluus haittaa lehmää monin tavoin. Märehtiminen vähenee ja maitotuotos laskee, kun lämpötila nousee. Maidontuotannon kannattavuus heikkenee lomalaisten nauttiessa helteestä. Kesän aikana on myös tyypillistä maidon solupitoisuuden nousu ja maidon rasva- ja valkuaispitoisuuksien lasku. Satsaus viilennykseen ja hellestressiä ehkäisevään ruokintaan näkyy myönteisesti kesän maitotilissä.

Lehmä viihtyy parhaiten, kun lämpötila on alle 18 astetta. Tyypillisesti hellestressin ensioireet ovat havaittavissa 22 asteen lämpötilassa, mutta huippulehmä kärsii jo lämpötilan noustessa yli 20 asteen, koska se joutuu poistamaan elimistöstään suuremman määrän aineenvaihdunnassa syntynyttä lämpöä.
Helteen tukaluus riippuu ilman kosteudesta. Helteen tukaluutta mitataan lämpötila-kosteusindeksillä (THI).
22 asteen lämpötila yli 90 prosentin suhteellisessa kosteudessa vastaa yhtä tukalaa tilaa kuin 28 asteen lämpötila alle 30 prosentin kosteudessa. Helteen tukaluusindeksi on tällöin 72.

Märehtimisaika kertoo stressistä
Yhdysvalloissa seurattiin lehmien tukaluusindeksin ja märehtimisajan suhdetta heinäkuun alusta lokakuun 2016 puoliväliin. Maksimi-indeksi vaihteli välillä 60–85 ja märehtimisaika vaihteli 311–497 minuutin välillä indeksin muuttuessa.
Normaalisti lehmä märehtii noin kahdeksan tuntia (480 minuuttia) vuorokaudessa. Tukaluusindeksin nousu kymmenellä pisteellä vähensi amerikkalaiskokeessa 60 minuuttia märehtimistä ja vajaat kolme kiloa maitotuotosta. Ensimmäiset oireet helteen vaikutuksesta näkyivät indeksiluvun kohotessa 68:aan.

Rehujen sulatus tuottaa lämpöä
Lehmä tuottaa lämpöä sulattaessaan rehua. Kun tuotos ja rehun syönti lisääntyvät, kasvaa myös lehmän sisäinen lämmöntuotto.
Lämpötilan nousu näkyy nopeasti maitomäärissä. Keskimääräinen päivätuotos voi helposti vähentyä 4–5 kiloa, runsastuottoisella lehmällä jopa enemmänkin.
Lämpöstressi lisää utaretulehduksia ja heikentää hedelmällisyyttä. Kuumuudesta kärsivän lehmän hengitys kiihtyy ja se huohottaa. Ruokahalu on huono. Lehmä seisoo pidempiä aikoja, jolloin myös sorkkiin kohdistuu enemmän painetta, mikä voi aiheuttaa anturahaavaumaa ja vertymiä sorkissa. Märehtiminen ja syljen eritys vähenee, jolloin pötsi happamoituu ja maidon pitoisuudet alenevat.

Lue koko juttu KMVETin numerosta 2/2020