FarmTest: Hoito- ja käsittelytilat usein puutteellisia

Eläinten hoitoon ja käsittelyyn tarkoitettuja tiloja löytyy vain harvalta lypsykarjatilalta. Hoito- ja käsittelypaikat, joissa eläin lukitaan paikoilleen, tekevät kuitenkin nautojen käsittelystä helpompaa ja turvallisempaa. Tanskalaisen FarmTestin mukaan toimivat hoitotilat voi rakentaa navettaan myös jälkikäteen, esimerkiksi tyhjäksi jääneitä tiloja hyödyntäen. Testissä mukana olleet tanskalaisyrittäjät ovat hyvin tyytyväisiä käsittelytiloihinsa.

Nykyisin suurin osa naudoille tehtävistä hoitotoimenpiteistä, kuten jalkoihin, sorkkiin ja utareisiin liittyvät käsittelyt, siemennykset, tiineystarkastukset, rokotukset ja verinäytteiden otot tehdään lukitsemalla eläin toimenpiteen ajaksi parteen. Eläin on tällöin kiinni päästään, mutta pystyy kuitenkin liikkumaan, eikä sen käsittely aina ole helppoa ja turvallista.

Eläinten hoitoon ja käsittelyyn tarkoitettuihin tiloihin kiinnitetään pihatoiden suunnitteluvaiheessa liian vähän huomiota. Varsinaisia hoito- ja käsittelytiloja löytyy vain harvalta maitotilalta, ja usein hoitopaikka on rakennettu navettaan jälkikäteen. Kun käsittelypaikka rakennetaan navettaan vasta varsinaisen rakennusvaiheen jälkeen, joudutaan yleensä aina tekemään kompromisseja.

Kunnollisessa käsittelytilassa hoitotoimenpiteet saadaan tehtyä nopeammin, turvallisemmin ja huolellisemmin. Toimivasta käsittelypaikasta hyötyvät tuottajan ja työntekijöiden lisäksi sekä eläinlääkäri että eläimiä siementävä hoitaja tai seminologi.

FarmTest etsi esimerkkejä hoitotiloista

Vuonna 2014 tehdyssä FarmTestissä tarkastellaan eläinten hoitoon ja käsittelyyn suunniteltuja tiloja. Testi antaa vinkkejä siihen, mihin ja millä tavalla tällaiset tilat kannattaa sijoittaa uudisrakennuksiin sekä erityisesti jo olemassa oleviin navetoihin.

Käsittely- ja hoitopaikka voi olla esimerkiksi käsittelykäytävä, -häkki tai sorkkahoitoparsi. Käsittelyosasto taas on sellainen alue navetassa, josta löytyy useita käsittelypaikkoja. Ylivoimaisesti yleisin testitiloilta löytyvä käsittelytila oli sorkkahoitoparsi.

Lue koko juttu KMVETin numerosta 1/2015

Tekstin on tanskalaisesta testiraportista muokannut suomeksi Katarina Rehnström.