Espanja on kasvamassa Euroopan suurimmaksi sikamaaksi

Espanjan sianlihantuotanto kasvaa vauhdilla. Tällä hetkellä maassa ei ole riittävästi porsaita täyttämään koko teurastuskapasiteettia. Silti Espanja nousi alkuvuonna Euroopan ykköseksi sikojen teurastusmäärässä, ohi Saksan.

Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Espanja ohitti Saksan teurastettujen sikojen lukumäärässä teurastamalla noin 528 000 eläintä enemmän. Kasvun mahdollisti Litera Meat -teurastamon avaaminen, mikä lisää merkittävästi maan teurastuskapasiteettia ja teurassikojen sekä porsaiden tuontia maahan.
Saksassa ja Espanjassa teurastetaan kiloina lähes sama määrää sikaa, noin 1,3 miljoonaa tonnia tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Saksan painavammat siat kerryttävät enemmän kiloja, vaikka teurastettujen sikojen pääluku on pienempi kuin Espanjassa.
Ruhojen keskimääräinen paino oli Saksassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 95,3 kiloa, kun se oli Espanjassa 91,6 kiloa. Näiden kahden maan erilainen tuotantodynamiikka antaa mahdollisuuden olettaa Espanjasta tulevan pitkällä tähtäimellä johtava eurooppalainen sikojen teurastaja.
Elävien eläinten tuonti kasvaa
Porsaiden tuonti Espanjaan kasvoi jo vuosina 2018 ja 2019. Niitä tuotiin 1,66 miljoonaa kappaletta vuonna 2019, mikä on 2,5 kertaa enemmän kuin vuonna 2017.
Alankomaat toimittaa yli 80 prosenttia tuoduista porsaista. Muut tuojat ovat suuruusjärjestyksessä Portugali, Saksa ja Tanska. Muualta Euroopasta Espanjaan kuljetettujen porsaiden määrä näytti vakiintuvan vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä vuoteen 2019 verrattuna.
Myös lihasikojen tuonti Espanjaan kasvaa. Vuonna 2019 tuotiin 314 000 eläintä.
Aiemmin rajat ylittävä kauppa Portugalin kanssa takasi sianlihan toimitukset Espanjaan. Toukokuusta 2019 lähtien Ranskasta on tullut Espanjan suurin sikojen toimittaja.
Ranskasta tuodaan kuukaudessa noin 15 000–20 000 sikaa. Tuonnin kasvu kiihtyi vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä.
Elävien eläinten tuonnin kasvun takana ovat koko Espanjan sikateollisuuteen äskettäin tehdyt huomattavat investoinnit. Italialaisen Pini-ryhmän Litera Meat -teurastamon käynnistämisen jälkeen kesäkuussa 2019 espanjalaisten sikojen tarjonta on osoittautunut riittämättömäksi täyttämään maan koko teurastuskapasiteettia. Elävien eläinten tuonti tarjoaa väliaikaisen ratkaisun sillä aikaa, kun odotetaan, että omassa maassa tuotetaan tarpeeksi porsaita.
Viimeisen 20 vuoden aikana Espanja on kokenut useita tuontiaaltoja, joilla on yritetty ratkoa sikaloiden terveysongelmia, mutta myös mukauttaa tarjontaa paremmin teurastamojen kysyntään. ◻

Lähteenä käytetty Ranskan sikainstituutin, IFIP:n julkaisemaa Baromètre Porc -julkaisua.

Lue koko juttu KMVETin numerosta 4/2020.