Biocheck-arvioinnit tehty kaikilla sika- ja broileritiloilla

Suomen kaikkien sika- ja broileritilojen tautisuojaus on arvioitu Biocheck-työkalua hyödyntäen.

”Suomi on tiettävästi ainoa maa, jossa kaikki sika- ja broileritilat on arvioitu asiantuntijoiden tekemien tilakäyntien avulla”, toiminnanjohtaja Ina Toppari Eläinten terveys ETT ry:stä sanoi Sikayrittäjien ja ETT:n järjestämässä Sikaseminaarissa.

Sekä Suomessa että muualla selvästi eniten on arvioitu sikatiloja. Kakkosena tulevat broileritilat, joiden arviomäärä on vain murto-osa arvioiduista sikatiloista. Arvioita on tehnyt myös nautatiloilla, joista eniten on arvioitu maitotiloja niin Suomessa kuin muuallakin. Selvästi eniten Biocheck-työkalu on ollut käytössä Belgiassa, jossa menetelmä on alunperin kehitetty.
”Sikatiloilla arviointeja on nyt tehty kolmen vuoden ajan, ja niiden tulokset paranevat koko ajan”, Toppari kertoi.

Ulkoisen tautisuojauksen pisteytyksessä Suomi sijoittuu maiden välisessä vertailussa hieman keskitason alapuolelle, 70–80 prosentin tasolle, mikä on Topparin mukaan hyvä Suomelle. Sisäisessä tautisuojauksessa tulos on 50–60 prosentin välillä, ja hieman kaikkien maiden keskiarvon alapuolella.

Suomessa eläinlajien välisessä vertailussa vuoden 2021 tulosten perusteella parhaat pisteet saavat odotetusti broileritilat. Ne ovat sikatiloja selvästi kehittyneempiä sisäisessä tautisuojauksessa ja aavistuksen parempia ulkoisessa tautisuojauksessa. Munantuotantotilat sijoittuvat selväksi kakkoseksi sisäisessä tautisuojauksessa, mutta jäävät hännille ulkoisessa suojauksessa. Biocheck-tulosten valossa Suomessa nautatiloilla on eniten parannettavaa koko tautisuojauksessa.