Ajokarsina auttaa nautojen siirroissa

Eläinten hoitoa ja siirtelyä helpottaa huomattavasti, jos ymmärtää, miten ne toimivat. Nautoja on yksinkertaista liikutella paikasta toiseen, kun tuntee niiden pakoympyrän toiminnan ja osaa hyödyntää sitä.

Lihanaudoilla pakoympyrä voi suurimmillaan olla aareja tai hehtaareja, mutta käsittelyyn tottuneella lypsylehmällä paljon pienempi, metrejä tai kymmeniä senttejä. Pakoympyrässä on kaksi osaa. Sisempi on suojaympyrä, jonka sisälle eläin ei halua päästää ihmistä. Ulompi on paineympyrä, jota voidaan hyödyntää eläinten liikuttelussa.

Kun lehmän haluaa liikkeelle, astutaan vain ympyrän sisään, jolloin eläin liikkuu.

Nautoja siirrettäessä pitää ottaa huomioon, että ne haluavat aina seurata toista nautaa ja palata sinne, mistä ovat juuri tulleet. Ne kannattaa aina viedä sisään sinne, josta haluaa niiden tulevan ulos, amerikkalaisasiantuntija Gordon Jones opastaa.

Näiden periaatteiden pohjalta on kehitetty ajokarsina (Bud Box), jonka avulla nautoja voi siirtää paikasta toiseen.

Oikein toteutetun ajokarsinan avulla yksi ihminen pystyy vaivatta lastaamaan tai siirtämään useita eläimiä kerralla. Jonesilla on omassa navetassaan ajokarsina, jonka avulla hoitaja pystyy poimimaan isosta laumasta yksin hiehon ja siirtämään sen vaikkapa poikimakarsinaan.

Koko navetta on rakennettu niin, että karsinan avulla eläimiä siirrellään helposti lypsy-, poikima- tai umpiosastoon tai autoon.

Karsinan sopiva koko on noin 4 x 6 metriä, kun sitä käytetään eläinten siirtämiseen paikasta toiseen ja 4 x 9 metriä, kun sitä käytetään eläinten lastaamiseen autoon. Sama koko sopii riippumatta eläinten koosta tai niiden lukumäärästä.

Ulosmenoaukon on oltava riittävän leveä yhdelle eläimelle. Mittoja tärkeämpää on, että eläinten kanssa työskentelevä henkilö toimii oikein.

Teksti Pirjo Mälkiä, kuva Gordon Jones