EU-piiskaa täydentäviin ehtoihin

Komission tarkastukset piiskaavat Suomenkin tiukentamaan muun muassa täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvontaa. Tilanne on ristiriitainen, sillä niin suomalaiset kotieläinyrittäjät kuin virkamiehetkin kokevat toimivansa kaikin keinoin eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Viimeiset kolme komission täydentävien ehtojen tarkastusta vuosilta 2008, 2012 ja 2015 ovat tuoneet Jobin postia suomalaisille maatalousyrittäjille. Kaikissa näissä tarkastuksissa komission tarkastajat ovat kiinnittäneet huomiota myös täydentävien ehtojen eläinten  hyvinvoinnin valvontaan.

Aiemmissa valvonnoissa oli jo vakavasti huomautettu eläinten hyvinvoinnin valvontakäytännöistä, mutta viime vuonna koko ketju tukien hausta, myönnöstä, maksusta ja kansallisesti toimitetusta valvonnasta käytiin erittäin tiukasti läpi. Jokainen yksittäinen velvoite ja sen kansallinen valvonta säädöstaustoineen katsottiin suurennuslasilla.

 

Eläinten hyvinvointia on valvottu täydentävien ehtojen alusta eli vuodesta 2007 siten, että valvonnassa olevalla kotieläintilalla on tarkastettu keskeisimmät eläinten hyvinvointiin vaikuttavat, niin sanotut avainvalvontakohdat. Nyt tarkastuksia joudutaan laajentamaan komission asettaman rahoituskorjausriskin vähentämiseksi.

Rahoituskorjauksessa EU jättää maksamatta jäsenmaalle osan EU-rahoituksesta, jos ilmenee, että jäsenmaa ei ole toimeenpannut EU-lainsäädäntöä oikein eikä riittävällä tavalla. Sen lisäksi komissio velvoittaa jäsenmaan korjaamaan tukien toimeenpanoa ja valvontaa välittömästi.

Eläinten hyvinvoinnin osuuteen tulevien muutosten ohella meillä on jouduttu muuttamaan useita muitakin täydentävien ehtojen valvontakäytäntöjä. Esimerkiksi rehuhygieniavaatimuksia on valvottu vuodesta 2014 lähtien eläintilojen lisäksi myös kasvintuotantotiloilta.

Jollei jäsenmaan maataloushallinto tee komission edellyttämiä muutoksia, mennään ojasta allikkoon. Muun muassa komission rahoituskorjauksia koskevasta tiedonannosta selviää, miten myös Suomen rahoituskorjaukset nousisivat tulevissa komission tarkastuksissa, jos

Tänä vuonna täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvontaan on tulossa komission vaatimia muutoksia. Valvottavia kriteereitä jo ennestään valvotuille eläinlajeille tulee lisää, samoin valvonnan piiriin tulee uusia eläinlajeja.

Aiempien avainvalvontakohteiden lisäksi valvontalistaan tulee esimerkiksi isommille naudoille ja vasikoille lähemmäs 30 uutta tarkastettavaa vaatimusta. Sioilla täydentävien ehtojen tarkastuspöytäkirja pitenee vajaalla 20 uudella tarkastettavalla vaatimuksella. Kaikkia valvontalistalla olevia vaatimuksia ei läheskään aina katsota tilalla, koska vaatimukset koskevat eri-ikäisiä, eri käyttötarkoituksessa ja eri sukupuolta olevia eläimiä.

Käytännössä täydentävien ehtojen valvottavien kohteiden hyvinvointiin liittyvät nautojen ja sikojen listat ovat nyt lähes identtiset eläinsuojelutarkastuksissa käytettävien tarkastuslistojen kanssa.

Kun aiemmat avainvalvontakohteet pystyttiin useimmiten arvioimaan valvontahetkellä, nyt lisäksi katsotaan paljon esimerkiksi kirjanpitoa ja kysytään yrittäjän omaa käsitystä eläinten hoitoon liittyvistä asioista. Uusina kohteina halutaan esimerkiksi tietää, totutetaanko vasikka, nauta tai sika automaattisen juotto- tai ruokintalaitteen käyttöön ja tarkastetaanko näiden laitteiden toiminta päivittäin.

Teksti: Maija Kyrö

Lue koko juttu KMVETin numerosta 3/2016.