Ladattavat tiedostot

Tästä voit ladata itsellesi seuraavat tiedostot.

KALKITUSAINETAULUKOT

Päivitetty viimeksi elokuussa 2012

Nopeavaikutteisen neutralointikyvyn mukaan lasketussa kustannusjärjestyksessä: Nopeavaikutteinen 2012 (pdf)

Yhden viljavuusluokan parannuksen tarvittava tuotemäärä eri maalajeilla, laskuperusteena nopeavaikutteinen neutralointikyky: Viljavuusluokan kohennus 2012 (pdf)

Maanparannusaineita tuottavien ja toimittavien yritysten yhteystiedot: Yhteystiedot 2012 (pdf)

LANNOITETAULUKOT

Laadittu keväällä 2012

Orgaaniset lannoitevalmisteet 2012 (pdf)

Kasvinsuojelu-urakointisopimus: Ks-urakointisopimus.pdf

KS-URAKKASOPIMUKSEN LOHKOERITTELY

Lohkoerittely (pdf)

Lohkoerittely (Excel)

PDF-tiedostojen avaamiseen -lukuohjelma Acrobat Reader