Laboratorionäytteestä apua tuotantoeläinten hoitoon

Laboratoriotutkimuksista voi olla hyötyä myös tuotantoeläinten hoidossa. Vanhojen tuttujen, Eviran ja Valion, rinnalle kolmanneksi tärkeäksi tuotantoeläinten näytteitä tutkivaksi laboratorioksi on nousemassa Kuopiossa sijaitseva Movet Oy. Alalla on jo monia palvelun tarjoajia.

Movet Oy perustettiin vuonna 2008, sen jälkeen se on tasaisesti kasvanut, ja kasvu jatkuu. Movet on tällä hetkellä suurin kotimainen yksityinen eläindiagnostiikan laboratorioyritys. Sen tilat sijaitsevat Kuopion yliopiston kupeessa, ja yliopiston kanssa tehdään myös jonkin verran yhteistyötä.

Valtaosa tutkittavaksi lähetettävistä näytteistä on peräisin koirista, kissoista tai hevosista, mutta tuotantoeläinten osuus on kasvussa. Movetin toimitusjohtaja Ann-Marie Määttä arvelee tuotantoeläinten näytteitä olevan nyt noin viisi prosenttia koko näytemäärästä.

Tuotantoeläimille suunnattujen tutkimusten osuutta on lisätty ja lisätään yhä eläinlääkäreiden toivomuksesta. Tähän asti yksityiset laboratoriot eivät ole juuri niitä tutkineet.

Laboratoriossa käsitellään muutama sata näytettä päivässä. Asiakkaita on kaikkialta Suomesta, mutta näytteitä tulee nykyään myös Ruotsista ja Ahvenanmaalta.

Tuotantoeläinten näytteistä valtaosa on naudoista. Sikojen näytteitä tulee tutkittavaksi harvoin. Eniten sioista tutkitaan sirkovirusta PRC-menetelmällä, Määttä sanoo.

Movetin henkilökunta tekee itse melkein kaikki tutkimukset. Ainoastaan perinnöllisten tautien määritykset lähetetään ulkomaille tehtäviksi, koska niiden tekeminen kilpailukykyisin hinnoin Suomessa on vaikeaa.

Evira tekee viranomaistutkimukset

Eläinten laboratorio- ja analyysitoiminnassa Evira on yhä suurin ja kaunein. Eviran tutkimuksilla on tärkeä merkitys tuotantoeläindiagnostiikassa, ja se on ainoa, joka saa tehdä viranomaistutkimuksia, kuten salmonellatutkimukset.

Eviran tutkimuksia tehdään virologian, bakteriologian, parasitologian ja patologian osastoilla. Eläinlääkärit voivat lähettää tutkittavaksi esimerkiksi veri-, keuhkolima- ja kudosnäytteitä sekä kokonaisia kuolleita eläimiä. Kuolleen villieläimen voi Eviraan lähettää avattavaksi kuka tahansa. Silloinkin kannattaa olla yhteydessä Eviraan ennen paketin lähettämistä.

Eviran päätoimipaikka on Helsingin Viikissä. Sen lisäksi on alueelliset laboratoriot Seinäjoella, Kuopiossa ja Oulussa.

Tavanomaisia sairauden syyn selvittämiseksi lähetettyjä patologisia näytteitä Evira tutki vuonna 2013 yhteensä 362 ja lihantarkastukseen liittyviä patologisia näytteitä 108.

Suurin osa Eviraan viime vuosina sairauden syyn selvitykseen lähetetyistä näytteistä on ollut alle puolivuotiaita vasikoita. Viime vuonna niitä tutkittiin 275 kappaletta. Myös vanhempien lihanautojen ja lehmien patologisten tutkimusten määrä lisääntyi viime vuonna hieman. Evira tutki myös eläinsuojeluviranomaisten toimittamia patologisia näytteitä muutamalta tilalta.

Tavallisimmat löydökset olivat edellisvuosien tapaan vasikoiden hengitystietulehdukset, vasikkaripuli ja pikkuvasikoiden bakteeri-peräiset yleisinfektiot. Hengitystietulehdusnäytteiden määrä on lisääntynyt selvästi Mycoplasma bovis -bakteerin Suomeen saapumisen jälkeen.

Vasikkaripulipaketteja Eviraan tuli tutkittavaksi 233 lähetystä, joissa oli yhteensä 616 ulostenäytettä. Ripulin aiheuttajista yleisimpiä olivat aiempien vuosien tapaan rotavirus ja Eimeria sp. -kokkidit.

Evira seurasi myös salmonellan, sinikielitaudin, leukoosin, IBR-taudin, BVD:n, bse:n ja luomistaudin mahdollista esiintymistä viranomaisten ylläpitämillä valvontaohjelmilla.

Muitakin yksityisiä löytyy

Suomen vanhin tunnettu yksityinen eläinlaboratorio on Vetlab Oy Tampereella. Se ei tosin enää ole kotimainen, vaan on siirtynyt amerikkalaisen Idexxin omistukseen. Idexx on jättimäinen ja arvostettu amerikkalainen yritys, jonka tuotteita ja palveluita myydään yli sadassa maassa.

Vetlabissa tutkitaan pääasiassa kissojen, koirien ja hevosten näytteitä. Nautojen näytteitä tulee harvemmin kuin kerran viikossa, sikojen ei oikeastaan ollenkaan, sanoo laborotary manager Juha Palolahti.

Naudoilta tutkitaan yleensä verinäyte, josta tehdään hematologisia ja kliiniskemiallisia tutkimuksia. Lähettäjät ovat eläinlääkäreitä.

Vetlabilla on hyvät suomenkieliset verkkosivut ja erittäin suosittu laboratoriokäsikirja. Ystävällinen henkilökunta antaa myös puhelimessa ohjeita näytteidenotossa.

Välimatka ei ole este

Toinen suuri ulkomainen laboratorio, jonne pieneläinten näytteitä yleisesti lähetetään, on saksalainen Laboklin. Laboklinilla on yli 200 työntekijää, joista viidennes on eläinlääkäreitä.

Laboklin tekee laboratoriodiagnostiikkaa rabiesvasta-ainetesteistä eläinlääkäripatologin lausuntoihin ja kaikkea siltä väliltä. Tulosten tulkinnassa auttavat ilmaiseksi Laboklinin erikoiseläinlääkärit ja muiden alojen spesialistit, esimerkiksi allergialääkärit.

Maantieteellisestä välimatkasta huolimatta tulokset saa nopeasti ja hinnat ovat kilpailukykyiset. Useimpien tavallisten verimääritysten tulokset saa vuorokaudessa. Bakteriologiset ja patologiset tutkimukset kestävät yleensä 2–3 työpäivää. Geneettiset testit valmistuvat yleensä kahden viikon kuluessa. Tulokset saa verkkoon My Lab -sivuille, sähköpostitse, faksilla tai kirjeitse. Tulosten mukana saa selkeät tulkintaohjeet.

Sekä Idexx että Laboklin tekevät myös tuotantoeläinten diagnostiikkaa, vaikka se palvelu on Suomessa huonommin tunnettua.

Avainlippu-yritys Pohjanmaalta

Vuoden 2012 alusta yhtiöitetty Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio SeiLab tutkii paitsi vesi- ja elintarvikenäytteitä, myös rehuja, ja tekee kliinisiä tutkimuksia eläinten verinäytteistä.

Salmonellatutkimukset ovat suurin ryhmä. SeiLab tutkii kansallisiin vastustamisohjelmiin kuuluvia nauta-, siipikarja- ja sikatiloilta peräisin olevia uloste- ja pintapuhtausnäytteitä. Tutkittavia näytteitä on ollut vuosittain noin 10 000 kappaletta.

SeiLabin Kauhajoen toimipisteessä tutkitaan jonkin verran muiden Valion meijereiden tuottajien utaretulehdusmaitonäytteitä perinteisellä viljelymenetelmällä.

Lue koko juttu KMVETistä.

Teksti ja kuvat Anna-Maija Teppo