Jyrsijöiden torjunta kotieläinsuojissa muuttuu

Jyrsijätorjunta on maatiloilla arkipäivää, sillä tuotantorakennukset ovat aina houkutelleet ravinnon perässä liikkuvia tuhoeläimiä, ja niitä onkin totuttu maatilaympäristöissä torjumaan lähes rutiininomaisesti. Ensimmäiset Biocheck-arvioinnit antoivat kuitenkin viitteitä siitä, että ainakin sikatilojen jyrsijätorjunnassa olisi petrattavaa. Torjuntaan on myös tulossa muutoksia. Maaliskuussa 2018 astuivat voimaan Tukesin uudet ohjeet jyrsijämyrkkyjen käytöstä.

Jyrsijämyrkkyjen hyväksyntämenettely on uusittu kevään aikana. Entisten jyrsijäntorjuntatuotteiden myyntiluvat päättyivät helmikuun loppuun. Maaliskuun alusta lähtien kuluttajakäyttöön tarkoitetut jyrsijämyrkyt on pakattava esitäytettyihin syöttilaatikoihin, ja täyttöpakkaukset poistuvat kuluttajatuotteiden valikoimasta.

Maaliskuun alusta lähtien ei aiempia markkinoilla olleita valmisteita voi enää myydä kuluttajille, koska niiden vaaraluokitus on muuttunut. Vanhoilla varoitusmerkinnöillä varustetut valmisteet on pitänyt poistaa markkinoilta tai päivittää valmisteiden myyntipäällykset uusilla varoitusmerkinnöillä ja merkinnällä ”vain ammattikäyttöön”.

Jyrsijämyrkkyvalmisteiden uudelleen hyväksymisen yhteydessä Tukes uudistaa niitä koskevat erityisesti kuluttajakäyttöä koskevat riskinhallintakäytännöt. Uusilla riskinhallintakeinoilla pyritään ehkäisemään tehokkaammin muiden eläinten altistumista jyrsijämyrkyille.

Teksti ja kuvat: Anne Nieminen

Lue koko juttu KMVETin numerosta 2/2018