Hyvin eläneen naudan liha kelpaa ruokapiirille

Ruokapiirit ovat lihantuottajalle yksi mahdollisuus markkinoida tuotteensa. Ruokapiirejä on paljon ja monenlaisia. Piirejä tavoittaa eri kanavien kautta, suoraan verkkosivuilta tai vaikkapa välittäjää käyttämällä, kuten Roinilan luomutila tekee.

Hankkeella etsittiin luomulihan tuottajia muun muassa ruokapiireille.

Teurastamon sopimustuottajina Poikkimäillä oli selkeät markkinat eläimilleen, mutta ei toivottua hyötyä esimerkiksi luomustatuksestaan. Kannattavuus mietitytti.

Suoramyynnillä tulot ovat lisääntyneet jonkin verran. Siihen satsattu työmäärä on maksanut itsensä takaisin.

Kate on isännän mukaan kuitenkin niin pieni, että toiminnasta on tarvittaessa helppo luopuakin. Pienen rahallisen hyödyn lisäksi Poikkimäille on kuitenkin merkitystä sillä, että osa lihasta tulee oman perheen käyttöön.

Herefordien reitti kuluttajalle on ollut alusta lähtien samanlainen. Eläimiä menee neljä kertaa vuodessa teuraaksi Savo-Karjalan Liha Oy:n kautta Sastamalan Teurastamolle.

Lihanleikkuun ja pakkauksen hoitaa Liha-Aitta Vahekoski Huittisissa ja lihojen kuljetuksen ruokapiireille kaksi viljelijäyrittäjää Mäntsälästä ja Ylivieskasta. Viljelijäyrittäjät ostavat lihat itselleen ja markkinoivat ne edelleen.

Noin 95 prosenttia Roinilan Herefordin myymistä eläimistä päätyy ruokapiireille. Tilalta myydään myös jalostuseläimiä.

Väliportaita on, mutta se sopii Poikkimäille. ”Lihat välittävillä viljelijöillä oli omien tuotteittensa myynnin kautta jo valmis ostajien verkosto. Se helpotti suoramyynnin aloittamista ja helpottaa edelleenkin arvaamattoman paljon omaa toimintaamme,” Markku Poikkimäki sanoo.

Teurastamolle myynnin ja suoramyynnin välinen tuloero on jaettu tasan välittäjien ja tuottajan kesken. Puolet muodostuvasta katteesta menee lihat välittäville viljeijöille.

Välittäjä auttaa tuottajan ja ruokapiirin välissä

Ensimmäinen kokemus myytävien eläinten valinnasta ja niistä saatavien lihojen lajittelusta sopiviin pakkauskokoihin ei ollut rohkaiseva. ”Ajattelimme, että tämä riitti,” Markku Poikkimäki muistelee.

Välittäjän uusi yhteydenotto kuitenkin rohkaisi yrittämään uudelleen. Yksi välittäjän keskeisistä rooleista onkin olla osa viljelijän verkostoa.

Hän tuntee sekä tuottajan että asiakkaan toiveet ja tarpeet. Poikkimäet pitävät tätä arvokkaana asiana, sillä viljelijän kanssa tasavertaiset kumppanit ovat vähissä.

Toimintaa on hiottu yhteistyössä välittäjien kanssa. Viestiä toivotuista tuotteista tulee sekä etelän että pohjoisen suunnalta. Poikkimäki valitsee sen mukaan teuraaksi lähetettävät eläimet.

Palvelualttiutta koko ketjulta ei ainakaan puutu. Poikkimäet yhdessä välittäjiensä kanssa eivät ole lähteneet useiden lihalaatujen pakettitoimituksiin vaan ruokapiiriläisillä on valittavana pienemmät pakkauskoot lihalaadusta riippuen. Asiakas voi valita vaikka kilon jauhelihapakkauksen.

Konsepti on työläs. Näin täsmällisissä tilausvaihtoehdoissa tulee joskus tilanteita, joissa kysytyimpiä osia, kuten jauhe- tai paistilihoja, ei pystytäkään toimittamaan tilattua määrää. Pidemmän asiakassuhteen mukanaan tuomalla tottumuksella tämä ei ole enää kynnyskysymys. Tällaisia tilanteita tulee yhä harvemmin.

Markku Poikkimäki kertoo, että heillä on viimeisen neljän vuoden aikana syöty paljon sisä- ja ulkofileitä. Niiden kysyntä ruokapiireissä on yleistynyt vasta viime aikoina. Poikkimäki muistuttaa, että ruhon arvo-osat eivät ole kalliita vaan arvokkaita. Asiakas maksaa maistuvimmasta lihasta ja lihan laadusta.

Isäntä kiittää lihanleikkaajien ammattitaitoa. ”Heidän on pitänyt oppia tilausten mukaisen leikkaamisen ohella myös pakkaamaan ruokapiireittäin oikein. Siinä on ollut alkuhankaluutensa, mutta hiominen on kannattanut.”

Roinilan isäntä korostaa kylmäketjun aukottomuutta. Liha tulee ympäri vuoden säilyttää ja kuljettaa tasaisessa lämpötilassa.

Kuljetusliike Reino Mäkelä Oy Kannuksesta ajaa Roinilan lihapakkaukset pohjoisen Suomen välittäjinä toimiville Hannu ja Sara Kontiolle. Mäntsäläläiset Simo ja Satu Heikkinen hakevat lihanleikkaamosta tuorelihapakkaukset ja jakavat ne etelän ruokapiireille. Sekä Kontiot että Heikkiset ovat itsekin luomuviljelijöitä.

Luomun välittäjillä 30 tuottajaa ja 30 ruokapiiriä

Simo ja Satu Heikkiselle luomutuotanto ja toisten tuottajien tuotteiden välitystoiminta on Simon vanhempien peruja. Kun Mäkelän Luomutilalla tehtiin sukupolvenvaihdos 2004, asiakkaina oli muutamia ruokapiirejä. Tilalta myytiin oman tilan naudanlihan, kananmunien ja peltoviljelytuotteiden ohessa noin kymmenen tuottajan tuotteita.

Nyt Heikkiset toimittavat noin 30 tuottajan yli sataa erilaista, pääosin luomutuotetta noin 30 ruokapiirille. Lisäksi kahden kaupungin ateriapalvelut ostavat Heikkisiltä muutamia tuotteita. Osa tuottajista on kauempaa, koska riittävää määrää luomutuotteita ei aina saa läheltä.

Omasta eläintuotannosta on luovuttu. Heikkisillä on kontakteja myös tuottajiin, joilla on mahdollisuus toimittaa tuotteita vain osan vuotta. Heiltä tuotteita saa silloin, kun vakiotoimittajan varastot loppuvat. ”On tärkeää, että tuotetta on saatavilla koko ajan. Se tuo varmuutta ja luotettavuutta asiakassuhteeseen,” Simo Heikkinen sanoo.

Heikkiset ostavat tuotteet itselleen ja kuljettavat ne asiakkaille. Oston jälkeen vastuu myynnistä ja tuotteesta on heidän. Tuotteissa on aina esillä tuottajan tiedot. Tuottajaa sitoo vastuu alkuperästä.

Toiminta pyörii kuukauden sykleissä kesän kolmen kuukauden taukoa lukuun ottamatta. Silloin kaikki osapuolet vetävät henkeä toimituksista. Mäkelän luomutilalla keskitytään silloin viljelyyn ja tuotantoon syksyllä alkavia ruokapiiritoimituksia varten.

Kun ruokapiireiltä on saatu tilaukset internetin välityksellä, Heikkisillä on kolmesta neljään päivään aikaa pakata tuotteet asiakkaille tilausten mukaisiin pakkauksiin. Samaan aikaan he noutavat valmiiksi pakatut elintarvikkeet muilta tuottajilta. Toimitukset ajoittuvat pääsääntöisesti kuukauden ensimmäiselle ja viimeiselle viikolle. Väliviikkoina Heikkiset käyvät muun muassa rahtimyllyssä jauhamassa viljatuotteet, sekä sopivat ja noutavat seuraavan toimituksen juurekset ja muut pakattavat tuotteet.

Naudanlihan tilausjärjestelmää on kehitetty yhteistyössä tuottajien ja lihan pakkaamon kanssa. Ruokapiirin jäsenillä on valittavana tietty tuote tiettyyn kilohintaan ja tieto yksittäispakkauksen painohaarukasta.

Tilausten jälkeen Roinilan Herefordissa tiedetään, miten monta eläintä teuraaksi lähetetään. Pakkaamossa puolestaan tiedetään, miten esimerkiksi jauheliha jaetaan pakkauksiin. Jonain kertana on enemmän ostohalukkuutta, toisella kertaa vähemmän.

Eläimistä saatavissa oleva jauheliha tasataan tilausten mukaan joko pienempiin pakkauksiin tai isompiin niin, että kaikille ruokapiireille tulee samankokoisia pakkauksia joko painohaarukan ala- tai yläpäästä.

Joitakin tuotteita ei välttämättä saa. ”Maksa ja häränhäntä loppuvat aina,” Heikkinen on huomannut.

www.roinilan-hereford.net
www.makelanluomutila.fi

Kirjoittaja on agronomi, MMM, vapaa toimittaja ja KMVETin avustaja.

Maija Kyrö