FarmTest: Lietteestä separoitu kuitu on käypä kuivike

Tanskalaiseen FarmTestiin osallistuneiden yrittäjien mielestä lietelannasta separoitu kuitu on toimiva kuivike lehmille. Makuualusta on pehmeä ja edistää eläinten hyvinvointia. Lisäksi eläimet ovat puhtaita, eikä kuivike aiheuta ihovaurioita. Separoitu lanta on edullinen vaihtoehto. Myös kierrätysajatusta pidetään positiivisena.

Tuore FarmTest tarkastelee lietelannan separoinnista saadun kuituosan käyttöä kuivikkeena lypsykarjatiloilla. Testin tavoitteena oli kerätä käytännön tietoa ja kokemuksia separoidun lietteen käytöstä kuivikkeena.

Testissä oli mukana 11 maitotilaa. Testitilojen lehmämäärä vaihtelee 178:stä 560:een.

Kaikilla testitiloilla makuuparsien kuivikkeena käytetään separoidusta lietelannasta saatua kuitua. Kuudella tilalla oli parsipedit ja viidellä kestokuivikeparret. Separoitu kuivike oli testitiloilla ollut käytössä yhdestä vuodesta kahteen ja puoleen vuoteen.

Tiloilla on kahdentyyppisiä separointilaitteita: ruuvipuristimia ja rullaseparaattoreita. Testissä oli mukana viisi eri laitemerkkiä. Eri laitteiden ominaisuuksia ei vertailtu.

Separoidusta kuidusta otettiin pH- ja kuiva-ainenäytteet välittömästi separoinnin jälkeen. Tulokset kuvaavat kuivikkeen senhetkistä laatua yksittäisellä tilalla, eivätkä näytteet edusta yleisiä viitearvoja.

Neuvoja arvioi erilaisten mittareiden avulla eläinten puhtautta, karvapeitteen kulumista ja haavaumia jaloissa, parsien makuualustan mukavuutta sekä makuualustan kuivuutta.

Neljä testitiloista käyttää kuivikkeena puhdasta separoitua lietettä. Seitsemällä tilalla kuivikkeeseen lisätään yhtä tai useampaa muuta ainetta.

Esimerkiksi sammutettua kalkkia lisätään kuivikkeeseen, jotta maidon soluluku pysyy kurissa. Myös liitua lisätään ehkäisemään Klebsiella-bakteerien aiheuttamia utare-tulehdusongelmia. Yhdellä tiloista kuituun lisätään silputtua olkea, jotta massa olisi helpompi levittää parsiin.

Kolmella tiloista kuidun tuotantoon käytetään hapotettua lietettä. Kaikki nämä yrittäjät käyttävät rullaseparaattoria.

Kuidun käyttöön on monta syytä

FarmTestissä olleet tilat ovat ryhtyneet käyttämään separoitua lantaa kuivikkeena, koska haluavat tarjota lehmille pehmeän makuualustan, joka ei aiheuta karvapeitteen kulumista, kinnervammoja eikä hankaumia jalkoihin. Muita käyttöönoton syitä ovat olleet kuivikekustannusten alentaminen, halu kierrättää sekä hakea toimiva vaihtoehto hiekalle.

Kaikilla tiloilla, joilla on parsipedit, parret kuivitetaan koneellisesti vähintään kerran päivässä. Kaikki yrittäjät eivät ole samaa mieltä siitä, pitääkö kuivike välttämättä jakaa päivittäin.

Sen sijaan kaikki pitävät tärkeänä sitä, että kuitu ehtii kuivua kunnolla ennen kuin uutta kuiviketta lisätään. Kolmella niistä testitiloista, joilla on kestokuivikeparret, makuualustat kuivitetaan kerran viikossa, ja yhdellä tilalla kaksi kertaa viikossa.

Lue koko juttu KMVETin numerosta 3/2015

TEKSTI: Tanskalaisesta FarmTestistä kääntänyt ja tiivistänyt Katarina Rehnström