Sika-alalla edessään iso haaste

Uusi eläinten hyvinvointilaki tulee voimaan ensi vuoden alusta.

Laissa kielletään uusien parsinavetoiden ja kiinteärakenteisten porsitushäkkien rakentaminen ensi vuoden alusta lähtien.

Tiineyt…