Vakavaan utaretulehdukseen liittyy usein endotoksemia ja sen aiheuttama sokkitila. Kuvan potilaalla on Staphylococcus aureus -bakteerin aiheuttama hyvin voimakasoireinen utaretulehdus, johon liittyy sairastuneen utareneljä…