Helky Ahokkaasta on hyvä, että vierihoidossa vasikat tutustuvat navettaan ja oppivat paljon taitoja, joista on hyötyä myöhemmin lypsylehmänä, myös hoitajan kannalta. Kuva: Jussi Rantala

Vasikoiden vierihoidosta

kiinnostavia käy…