HoloRuminant-hankkeen kyselyssä kaikkien maiden vastaajista 79 prosenttia oli joko samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että vasikoiden pitäminen pidempään emojensa kanssa oli hyväksyttävä toimenpide.

Kuluttajat suhtaut…