Ahlmanin oppilaitoksella eli AhlmanEdussa on noin 40-päinen länsisuomenkarjan geenipankkikarja, jonka tavoitteena on säilyttää rodun geenejä. Biocheck-arviointia tehtäessä lehmiä oli 38. Karjassa on yksi pohjoissuomenkarjan…