Hyvinvointia tuotantoeläimille

Uudessa laissa tulisi tunnustaa eläinten itseisarvo

Hallituksen esitys laiksi eläinten hyvinvoinnista annettiin eduskunnalle syyskuussa. Eläinten hyvinvointilaki korvaa voimassa olevan eläin…