Yksiköiden suureneminen tuo aiempaa isomman riskin tautien, myös zoonoosien leviämiselle. Salmonella lisääntyy nautatiloilla ja kryptosporidioosi on sairastuttanut vakavasti eläinten hoitajia ja eläinlääkäreitä. Lisäksi MRS…