Hyvät pito-olot

auttavat vasikkaa

Vasikoiden yleisiä kuolinsyitä ovat muun muassa ripuli ja erilaiset infektiot, erityisesti hengitystietulehdukset. Kuolinsyiden selvittäminen on tärkeää, jotta tilalla voidaan reagoida kuoll…