Lypsykauden alkuun voi liittyä useita mahahaavalle altistavia tekijöitä.

Aikuisen naudan

mahahaava

on pahimmillaan tuskallinen ja vaarallinen sairaus

Naudan mahahaavalla tarkoitetaan juoksutusmahan tai ohutsuolen alkuosan li…