Haittaeläinhankkeessa pyydyksiin jääneistä saaliseläimistä noin 40 prosenttia oli metsähiiriä, mutta maatilojen läheisyydessä liikkuu useita muitakin haittaeläinlajeja. Haittaeläimet kantavat suolistossaan runsaasti taut…