Aasian markkinoilla on merkittävä vaikutus eurooppalaiseen sikatalouteen. Sianlihan hinnan odotetaan laskevan Euroopassa vähitellen, mutta pysyvän vahvana loppuvuoden ajan. Kansainvälinen kilpailu sikamarkkinoilla on kovaa…