Maan keskeisen sikatalousalueen porsastuotantosikaloiden bioturvatason luotettavan kokonaiskuvan selvittämiseksi laaditaan alueen merkittävimmille emakkosikaloille bioturvaluokitus ja -suunnitelma. Kaksivuotista laaj…