Porsastuotannon tehokkuuden arviointiin on

monenlaisia työkaluja

Tehokkuuslukuja tarvitaan, että tiedetään, missä sikalassa mennään. Vertailutietojen avulla taas pystytään arvioimaan sitä, miten omassa sikalassa on onnistut…