Entisen sonninavetan yhteyteen on perustettu tilat munasolujen keruuta ja alkiohuuhteluita varten. Hiehoja on helppo liikutella toimenpiteisiin ja takaisin karsinoihin. Munasolujen OPU-keruuta tehdään toistaiseksi kerran vii…