Nupoutuskipu

voi herkistää vasikan pitkäaikaiselle

kivulle

Nupoutus aiheuttaa vasikoille voimakasta kipua toimenpiteen aikana sekä sen jälkeisinä päivinä. Huonosti hoidettu kipu voi johtaa kivun pitkittymiseen sekä kivulle her…