Sorkkavaivat näkyvät

ontumisen lisäksi käyttäytymisessä

Sorkkaterveys ja ontuminen ovat nykyaikaisissa lypsypihatoissa yksi suurimpia eläinten hyvinvoinnin haasteita. Ehkäiseminen ja ontuvien eläinten aikainen hoito olisi e…