Olisiko eläinten

hyvinvoinnista

kilpailuvaltiksi?

Eläinten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen on sekä tuottajien että kuluttajien mielestä tärkeimpiä vastuullisen tuotannon osa-alueita. Eläinten hyvinvointia kohe…