Valvottavien tilojen

osuutta halutaan vähentää

Uudella ohjelmakaudella eläinvalvonnan otantoja pyritään yhdistämään entisestään. Näin valvottavien kotieläintilojen määrää voitaisiin saada vähennettyä, vaikka toisaalta esi…