Tanskalaiset ovat mitanneet holstein-rotuisten hiehojen kokoa, ja todenneet tietyn ikäisten eläinten olevan aiempaa kookkaampia, ja sopivan huonosti parsiin. Koska holstein-aines on hyvin kansainvälistä, voi olettaa tulosten p…