Kotieläintuotannosta tutkittua

Kuva: Nora Uotila

Sairas sika esiin

Varsinkin suurissa sikaloissa saattavat yksittäisten sikojen terveysongelmat jäädä huomaamatta. Sioista kerätty data voi kuitenkin paljastaa, mitä silmä ei nä…